Com treballar amb l’aprenentatge basat en problemes (ABP)
25 d'abril de 2023

Segurament com a docent has sentit parlar moltes vegades de diferents metodologies d’aprenentatge, i com s’apliquen a l’aula. Alguns noms ja et sonaran: Flipped Classroom, Design Thinking, Aprenentatge Emocional, i un llarg etcètera. En el nostre blog volem anar revelant els secrets d’aquestes metodologies, i per això avui et portem consells per a aplicar la metodologia d’aprenentatge basat en problemes (ABP), i com Additio et pot ajudar a treballar-la.

Imatge de Yan Krukau a Pexels

Què és l’aprenentatge basat en problemes (ABP)?

L’aprenentatge basat en problemes (ABP) és una metodologia pedagògica en la qual s’usa la resolució de problemes reals per a promoure l’aprenentatge significatiu dels estudiants. Amb l’aprenentatge basat en problemes (ABP), es fomenta el treball en equip per a abordar problemes, desenvolupant habilitats com:

 • Pensament crític.
 • Generació de solucions innovadores.
 • Aprenentatge autònom.
 • Treball en equip.
 • Lideratge i presa de decisions.
 • Entre altres!

I com funciona l’aprenentatge basat en problemes o ABP? Explicat de manea senzilla, el punt de partida és la presentació d’un problema. Tot seguit, es treballa en grups per a analitzar el problema i preparar un pla d’acció per a resoldre’l. Finalment, es torna al problema, presentant la solució, ja sigui en format d’informe, presentació oral, producte, etc.

És molt important aclarir que en aquesta metodologia, els estudiants són els protagonistes, i els docents solament proporcionen suport i orientació en cas que sigui necessari.

Imatge de RODNAE Productions a Pexels

Beneficis de treballar l’ABP

Treballar amb la metodologia ABP aporta nombrosos beneficis tant a estudiants com a docents i al sistema educatiu. Vegem quins són:

 • Desenvolupament d’habilitats: gràcies a l’ABP, es desenvolupen algunes habilitats molt importants per als estudiants, com el pensament crític, el treball en equip o l’aprenentatge autònom, entre altres que hem vist en el punt anterior.
 • Increment de la motivació i del compromís: en treballar en problemes d’interès per als estudiants, s’augmenta la seva motivació i el seu compromís cap al seu procés d’aprenentatge.
 • Increment de l’autonomia i la responsabilitat: amb l’aprenentatge basat en problemes (ABP), els estudiants prenen les regnes del seu propi aprenentatge, i aconsegueixen ser més independents i responsables.
 • Aprenentatge significatiu: els estudiants aprenen a relacionar continguts teòrics amb casos pràctics, la qual cosa facilita el seu aprenentatge significatiu i fomenta una major retenció dels coneixements adquirits.
Imatge de Fauxels a Pexels

Pas a pas per a treballar amb ABP a classe

Saps com treballar correctament l’aprenentatge basat en problemes (ABP) a classe? Aquí tens un pas a pas de com fer-ho:

 1. Identificar el problema: cal identificar un problema real que sigui d’interès per a l’alumnat, i que també suposi un desafiament per a ells.
 2. Formar equips de treball: serà important formar equips amb estudiants que tinguin diferents habilitats, i donar-los les eines necessàries per a començar a treballar en la resolució del problema.
 3. Investigar el problema i desenvolupar una solució: els estudiants hauran d’investigar a fons el problema presentat, i començar a identificar possibles solucions per a resoldre’l. Hauran d’optar per una solució innovadora i creativa.
 4. Presentar la solució: després del treball en equip i la cerca d’una solució, arribarà el moment de presentar aquesta solució davant els altres. Es podrà fer usant diversos formats (el que sigui més adequat per al problema: informe, presentació, producte, etc.).
 5. Avaluar el procés i el resultat: aquesta part és molt important, ja que els docents hauran d’avaluar els resultats i el procés seguit fins a arribar a aquests resultats. S’haurà d’avaluar tant el resultat final com les diferents habilitats desenvolupades en el procés. Això ho podràs abordar molt bé amb Additio, ja que tenim una part d’avaluació molt completa, per a avaluar de manera fàcil i ràpida.
Imatge de Rica Naypa a Pexels

Com aplicar l’ABP amb Additio

Després de llegir tot l’anterior, pot ser que et preguntis, i com pot Additio ajudar-me a treballar amb ABP? Doncs de les següents maneres:

 • Avaluació del procés i dels resultats: amb Additio, pots assignar competències i criteris d’avaluació als projectes que treballin amb ABP, i d’aquesta forma avaluar als teus estudiants, fent un seguiment del seu progrés.
 • Programació i planificació de classe: les funcionalitats de planificació i programació de classes són ideals per a incorporar tots els elements que formen part del projecte d’ABP, indicant la seva durada, activitats a realitzar, forma d’avaluació, etc.
 • Comunicació amb l’alumnat: gràcies a la funcionalitat de comunicació, es pot proporcionar feedback a l’alumnat en relació a aquesta mena de projectes, i proporcionar suport durant tot el procés.

Recorda que pots provar algunes funcionalitats de manera gratuïta amb el pla Additio Starter. Per què no li dones un cop d’ull?

Has treballat amb l’aprenentatge basat en problemes (ABP)?

Explica’ns què tal l’experiència a les nostres xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram i Youtube. Ens encantarà llegir-te!

Adéu!

Entrades relacionades
Què és i com funciona el mètode Montessori?
Què són les adaptacions curriculars significatives i no significatives?
Aprenentatge emocional: què és i com aplicar-lo a classe?
Fed UE
Didactic Labs, en el marc del Programa d'Iniciació a l'exportació de l'ICEX, ha comptat amb el suport de l'ICEX i el cofinançament del fons Europeu FEDER, per contribuir al desenvolupament internacional de l'empresa i del seu entorn.
Logos footer
Go up