Què és i com funciona el mètode Montessori?
16 de desembre de 2021

El mètode montessori està enfocat a promoure l’espontaneïtat de l’alumnat així com la seva autonomia, donant-li així la llibertat per poder-se desenvolupar dins d’un ambient especialment preparat per a això, un aspecte que per tant afavoreix també l’autodesenvolupament de l’alumnat.

 

Què és el mètode Montessori?

És un mètode d’educació oberta creat per Maria Montessori, que pensava que l’alumnat “és el que ha de descriure les mateixes lleis de l’educació”, ja que “els millors mestres de l’alumnat són ells mateixos”.

La seva pedagogia considera que els primers anys de vida de les criatures són crítics per al seu desenvolupament, ja que és quan desenvolupen gran part de les seves capacitats. És per això que el mètode Montessori s’emfatitza a l’etapa d’infantil, i s’enfoca amb principi que els nens han de tenir llibertat per aprendre i desenvolupar-se per si mateixos, en un ambient de comprensió i afecte que sigui estimulant.

Un aspecte molt rellevant del mètode Montessori és el fet que recomanem que les aules continguin alumnes d’edats diferents, dividits per grups d’edat a causa de les especificitats del desenvolupament en cada període. Generalment la separació es fa en grups de 3 anys (per exemple de 6 a 9).

D’aquesta manera, els nens més petits aprenen veient els nens grans i, alhora, els grans es beneficien en ajudar els nens més petits. El grup mixt permet a l’alumnat desenvolupar-se socialment, intel·lectualment i emocionalment.

 

En què consisteix?
 • Es caracteritza per la independència, la llibertat amb límits i el respecte pel desenvolupament físic i social de l’alumnat, elements clau en aquest mètode.
 • Reconeix la importància de l’activitat dirigida per l’alumnat i l’observació per part de l’adult; El nen és el que tria l’activitat que farà, és completament lliure, simplement necessitem un ambient preparat i uns materials específics.
 • L’alumnat es desenvolupa mitjançant un treball lliure amb materials didàctics.
 • La finalitat d’aquest mètode és desenvolupar el potencial de l’alumnat mitjançant un ambient preparat: ordenat, estètic, simple, real, on cada element té la raó de ser en el desenvolupament dels nens.

 

 

Quin aspecte ha de tenir l’espai on treballem?

L’ambient preparat es compón especialment d’un mobiliari concret, el qual ha d’estar adaptat i a l’abast de l’alumnat, amb això aconseguim que l’utilitzi per si mateix sense l’ajut d’un adult.

L’ambient preparat va dirigit a desenvolupar el potencial de l’alumnat i els seus aprenentatges, fent-lo al seu propi ritme i amb plena llibertat de triar què volen fer a cada moment. Per això aquest ambient ha de ser:

 1. Ordenat, els nens necessiten un ambient ordenat i amb rutines, ja que el cervell ho necessita. D’aquesta manera, minimitzem al màxim possibles frustracions, situacions d’estrès o enuigs.
 2. Bonic i net, hem de crear un ambient on tot estigui en perfecte estat, és a dir, no hi hagi objectes trencats i, alhora, tot ha d’estar net, així intentaran mantenir-lo així.
 3. Estructurat, depenent de l’edat de l’alumnat i del moment del seu desenvolupament, afectarà l’aspecte que ha de tenir l’espai on aquest hagi de treballar.
 4. Llibertat de moviment, així tot allò que l’alumnat necessiti està al seu abast i podrà moure’s lliurement per aquest espai.
 5. Realitat, és a dir, tots els objectes que hi hagi a l’ambient han de ser reals. Per exemple, l’alumnat ha de fer servir gots de vidre, quan alguna cosa suposi un perill s’utilitzarà sempre sota supervisió de l’adult.
 6. Naturalesa, l’alumnat ha de començar aprenent a la natura, així desenvoluparà l’estima pels éssers vius que l’envolten. És per això que es recomana fer servir horts escolars, excursions a la natura, projectes, etc.
 7. Ambient tranquil, així l’alumnat treballarà de manera relaxada i els resultats seran més òptims

 

 

Com podem treballar-ho a casa?

Tenint en compte que un dels aspectes fonamentals del mètode Montessori és la independència de l’alumnat, a casa, podem adaptar l’espai per facilitar aquesta adquisició de les habilitats de manera gradual per aconseguir aquest grau d’independència. Hem de buscar proporcionar oportunitats per triar, actuar, pensar i expressar-se sense obligació o dominació.

Per poder assolir aquest objectiu, hem de seguir les pautes del mètode Montessori, és a dir, cal aplicar els principis fonamentals: ordre, estètica, interès i objectiu. És recomanable que els pares preparin l’ambient, tenint en compte les veritables necessitats del nen i permetent ser autònom, participar a la cuina, neteja, responsabilitzar-se de les seves pròpies coses, fer les activitats al seu propi ritme.

És important donar-li al nostre fill la responsabilitat de prendre una decisió real i de rellevància, perquè guanyi autonomia i aprengui els valors de la responsabilitat. En resum, hem de complir els punts següents:

 1. un ambient preparat
 2. un adult format
 3. un suport social

 

Additio App, la plataforma de gestió escolar, avaluació i comunicació que t’ajuda a posar a l’alumnat en el centre de l’aprenentatge

Amb Additio App, pots realitzar una avaluació competencial, que posi a l’alumnat en el centre de l’aprenentatge, mantenint-lo informat sobre la seva evolució i ajudant-lo a detectar àrees de millora i punts forts.

Més de 150 funcionalitats t’acompanyen per a millorar el teu ensenyament i l’aprenentatge de l’alumnat. Pots provar l’eina de manera gratuïta amb el pla Additio Starter, amb el qual tindràs accés a la major part de funcionalitats, i comprovar que la plataforma s’ajusta realment a les teves necessitats.

Fed UE
Didactic Labs, en el marc del Programa d'Iniciació a l'exportació de l'ICEX, ha comptat amb el suport de l'ICEX i el cofinançament del fons Europeu FEDER, per contribuir al desenvolupament internacional de l'empresa i del seu entorn.
Logos footer
Go up