Més de 150 funcionalitats per a professors i centres

Totes les funcionalitats necessàries per educar, adaptades al sector i a les normatives actuals.
Més de 150 funcionalitats per a professors i centres
Quadern de notes digital

El quadern d’avaluació més flexible i potent del món, amb tot el que necessites a les teves classes.

Fórmules calculades
Fórmules calculades
Crea fórmules personalitzades i configura el teu quadern de notes segons les teves avaluacions.
Gestió d'alumnes
Gestió d'alumnes
Afegeix a tots els alumnes d'una manera ràpida i senzilla, des d'Excel o altres plataformes.
Anotaciones
Anotaciones
Registra i gestiona tot el que passa a les teves classes. Reunions, tutories….
Recursos
Recursos
Vincula imatges, vídeos i qualsevol arxiu a les avaluacions, als alumnes o a les teves anotacions.
Condicionals
Condicionals
Configura valors i colors condicionals de tipus textual o amb icones.
Plànol de classe
Plànol de classe
Situa els teus alumnes a classe i tria un alumne aleatòriament.
Assistència

Registra, controla i fes un seguiment de l’assistència de tot l’alumnat d’una manera fàcil i simple.

Registre d'assistència
Registre d'assistència
Registra l'assistència amb només un clic, des de la web o les app’s.
Càlcul del percentatge d'assistència
Càlcul del percentatge d'assistència
Aconsegueix el percentatge d'assistència en un període en concret.
Càlcul de la nota d'assistència
Càlcul de la nota d'assistència
Aconsegueix el càlcul del registre d'assistència i configura el seu pes a les avaluacions
Filtres per dates
Filtres per dates
Visualitza les faltes o assistències de qualsevol alumne en un període en concret.
Recompte d'assistència
Recompte d'assistència
Visualitza el número de vegades que un alumne ha estat absent, ha arribat tard…
Informes d'assistència
Informes d'assistència
Visualitza el resum d'assistència d'un alumne en qualsevol moment.
Planificador de classes

Planifica les teves classes, dissenya unitats didàctiques alineades amb el currículum, vincula tasques i competències.

Plantilles personalitzades
Plantilles personalitzades
Personalitza les programacions de cada sessió, afegint objectius, activitats, recursos, apunts…
Planifica per setmanes o unitats didàctiques
Planifica per setmanes o unitats didàctiques
Planifica per setmanes i sessions o per unitats didàctiques, com et sigui més còmode.
Comparteix, exporta i copia
Comparteix, exporta i copia
Comparteix amb altres docents les teves planificacions, exporta-les o duplica-les per crear-ne de noves.
Crea les teves unitats didàctiques
Crea les teves unitats didàctiques
Crea les teves pròpies unitats didàctiques, personalitzant els objectius, activitats, seqüenciació didàctica, activitats…
Vincula activitats, avaluació i recursos
Vincula activitats, avaluació i recursos
Afegeix a les planificacions les teves activitats i recursos, vinculant les avaluacions al teu quadern de notes
Rúbriques

Crea rúbriques personalitzades involucrant els teus alumnes.

100% personalitzables
100% personalitzables
Crea les teves rúbriques afegint les files i columnes que vulguis i configurant l'escala de valoració.
Autoavaluació
Autoavaluació
Envia per correu les rúbriques als alumnes per autoavaluar-se.
Coavaluació
Coavaluació
Deixa que els mateixos companys o les famílies avaluïn l'alumne a través d'una rúbrica.
Imprimeix, comparteix i copia
Imprimeix, comparteix i copia
Imprimeix les teves rúbriques i comparteix-les fàcilment amb altres docents.
Vincula competències
Vincula competències
Afegeix les competències i criteris que vulguis en cada rúbrica.
Comparteix el feedback
Comparteix el feedback
Comparteix les correccions amb els teus alumnes o les famílies, d'una manera fàcil i directe.
Horaris i calendari

Planifica totes les teves classes i anota-ho tot en un únic lloc.

Horari de classes
Horari de classes
Crea el teu horari de classes, amb l'hora i dies de classe setmanals.
Vacances
Vacances
Configura els teus dies festius, les festes locals, les absències…
Esdeveniments i recordatoris
Esdeveniments i recordatoris
Crea esdeveniments i recordatoris perquè no te'n descuidis de res.
Integracions

Aprofita les integracions d’Additio App per treballar conjuntament amb els teus altres LMS educatius.

Google Classroom
Google Classroom
Vincula grups i alumnes, importa i exporta activitats i alumnes fàcilment.
Microsoft Teams
Microsoft Teams
Vincula grups i alumnes, importa i exporta activitats i alumnes fàcilment.
Moodle
Moodle
Vincula grups i alumnes, importa i exporta activitats i alumnes fàcilment.
Competències

Realitza una avaluació competencial segons la nova llei educativa.

Competències clau
Competències clau
Configura les competències clau que vols utilitzar per avaluar als teus alumnes.
Càlculs i mitjanes ponderades
Càlculs i mitjanes ponderades
Configura les mitjanes ponderades o criteris per avaluar competencialment
Diana competencial
Diana competencial
Visualitza per a cada alumne el seu progrés competencial i la comparació amb la resta del grup
Informes de competències
Informes de competències
Afegeix els resultats en els informes i mitjanes finals.
Compartició
Compartició
Comparteix amb els teus companys totes les competències i els criteris que vulguis.
Vinculació amb competències clau
Vinculació amb competències clau
Vincula les competències amb les competències clau i simplifica la teva feina.
Informes

Crea informes automàtics per veure el progrés dels teus alumnes i comparteix-los amb les famílies.

Informes dinàmics
Informes dinàmics
Genera tota mena d'informes personalitzables, vinculant les dades del teu quadern de notes.
Imprimeix o exporta en PDF
Imprimeix o exporta en PDF
Exporta els informes en PDF o imprimeix-los, per compartir-los amb l'alumnat i famílies.
100% personalitzats
100% personalitzats
Configura'ls a la teva manera, afegeix dades, taules, gràfics… Una vegada configurat s'actualitzaran sols.
Gestió del centre

Gestiona tot el centre des d’una única eina.

Grups base i alumnat
Grups base i alumnat
Crea els diferents grups per cada curs, amb diferents eines d'importació.
Control d'usuaris i rols
Control d'usuaris i rols
Crea els comptes pels docents, assigna els grups i configura els permisos de cada usuari.
Dades compartides
Dades compartides
Controla i gestiona les dades compartides pels docents: estructures, rúbriques, planificacions…
Comunicacions

Simplifica la comunicació entre famílies, alumnat i docents.

Stories i xats
Stories i xats
Envia missatges unidireccionals o bidireccionals amb alumnes i famílies.
Envia les notes i l'assistència
Envia les notes i l'assistència
Comparteix les notes i l'assistència amb els alumnes i famílies.
Comunicacions institucionals
Comunicacions institucionals
Realitza comunicacions massives a nivell de centre.
Envia recursos i rúbriques
Envia recursos i rúbriques
Els docents poden enviar recursos i rúbriques a l'alumnat i les famílies.
Documentació, esdeveniments, imatges…
Documentació, esdeveniments, imatges…
Comparteix tot tipus d'arxius i invita a esdeveniments a alumnes i famílies.
Comunicació entre docents
Comunicació entre docents
Millora la comunicació interna entre docents, crear grups i equips de treball.
Informes de centre

Genera informes automàtics i analitza el progrés de tot l’alumnat.

Creador de butlletins de notes
Creador de butlletins de notes
Crea butlletins personalitzats amb la informació del teu centre.
Informe d'assistència i incidències
Informe d'assistència i incidències
Visualitza l'assistència a nivell global i justifica faltes a qualsevol alumne. Registra incidències i seguiments.
Informes de competències
Informes de competències
Visualitza el progrés de les competències per cada assignatura/classe i docent.
Més de 200.000 docents i 3.000 escoles ja utilitzen Additio App a les seves classes
Estalvia temps i augmenta la teva productivitat, millorant l'avaluació, planificació i gestió escolar.
Fed UE
Didactic Labs, en el marc del Programa d'Iniciació a l'exportació de l'ICEX, ha comptat amb el suport de l'ICEX i el cofinançament del fons Europeu FEDER, per contribuir al desenvolupament internacional de l'empresa i del seu entorn.
Logos footer
Go up