Tot el que puguis imaginar amb rúbriques

Additio App permet utilitzar tot el potencial de les rúbriques, involucrant als teus alumnes amb co i autoavaluació.
Tot el que puguis imaginar amb rúbriques
Descobreix tots els avantatges de les rúbriques de Additio App
100% personalitzables
Vinculables amb competències
Amb autoavaluació
Imprimibles
Compartibles
Amb coavaluació
Exportables
Banc amb +10.000 rúbriques
Descobreix les principals funcionalitats de les rúbriques d'Additio App
Crea les teves rúbriques personalitzades i avalua fàcilment
100% personalitzables
Crea les teves rúbriques personalitzades i avalua fàcilment
Personalitza columnes i files
Escull el tipus de resultat
Realitza ponderacions
Vinculació amb competències
Fes que l'alumnat sigui el protagonista del seu aprenentatge
Autoavaluació i coavaluació
Fes que l'alumnat sigui el protagonista del seu aprenentatge
Autoavaluació individual
Coavaluació entre companys
Comparteix les correccions
Enviament per email o a través de Edvoice
Descobreix tot el potencial de las rúbriques d'Additio App
Les rúbriques d'Additio App són 100% personalitzables, compartibles, exportables i permet l'auto i coavaluació de l'alumnat.
Avalua als teus alumnes i gestiona les teves classes en una única eina.
Utilitza el quadern digital d'Additio App!
Rúbriques d'Additio App

Consulta les preguntes més freqüents sobre l’avaluació amb rúbriques d’Additio App. Si vols més informació sobre els nostres plans, fes clic aquí.

Què és una rúbrica?

La rúbrica és un instrument d’avaluació que serveix per avaluar l’acompliment de l’alumnat quan realitza una activitat o una tasca, contemplant-ne diversos aspectes.

És una matriu de valoració on s’estableixen els criteris i els indicadors de competència mitjançant l’ús d’escales per determinar la qualitat de l’execució de l’alumnat. Permet obtenir una nota mesurada utilitzant diferents criteris de valoració.

Quins avantatges suposa avaluar amb rúbriques?

L’avaluació amb rúbriques presenta diferents avantatges per als docents i els alumnes. Un daquests avantatges és que plantegen i donen a conèixer, des del principi i durant tot el procés, els criteris davaluació duna tasca o activitat.

Un altre avantatge és que mostren les expectatives de desenvolupament de les diferents activitats en relació amb els diferents graus de consecució. També redueixen la subjectivitat en les valoracions i faciliten a lalumnat entendre exactament quins aspectes de lactivitat ha realitzat correctament i en quins ha de millorar, comprenent millor les seves debilitats i fortaleses.

Tot això augmenta la transparència de l’avaluació, i dóna més feedback als estudiants, en el marc d’una avaluació formativa i continuada.

Puc vincular competències amb les rúbriques?

Sí, les rúbriques d’Additio App permeten vincular competències i criteris d’avaluació a cadascuna de les files, facilitant així l’avaluació competencial.

Puc autoavaluar als alumnes amb rúbriques?

Sí, les rúbriques d’Additio App permeten que els alumnes s’autoavaluaran.

El docent pot seleccionar una rúbrica i enviar-la mitjançant Edvoice o email. Un cop l’alumne completa l’autoavaluació, la nota apareix automàticament al quadern de notes del professor.

Puc coavaluar als alumnes amb rúbriques?

Sí, les rúbriques d’Additio App permeten que els alumnes es coevaluïn entre ells. La plataforma permet triar el nombre d’alumnes que avaluen cada alumne, de manera aleatòria i també permet assignar-lo manualment.

Puc exportar, imprimir i compartir les rúbriques?

Sí, totes les rúbriques es poden exportar i imprimir, tant la rúbrica original com la completada pels alumnes. També hi ha la possibilitat de compartir rúbriques entre docents.

Puc fer rúbriques personalitzades?

Sí, les rúbriques de Additio App són totalment personalitzables. Pots triar el nombre de columnes i files, el tipus de resultat i la ponderació a cada fila.

Fed UE
Didactic Labs, en el marc del Programa d'Iniciació a l'exportació de l'ICEX, ha comptat amb el suport de l'ICEX i el cofinançament del fons Europeu FEDER, per contribuir al desenvolupament internacional de l'empresa i del seu entorn.
Logos footer
Go up