Què són les adaptacions curriculars significatives i no significatives?
23 de març de 2023

Avui dia, les adaptacions curriculars significatives i no significatives s’han convertit en un element clau per a assegurar que els nostres estudiants tenen el mateix accés al currículum. I és que aquestes adaptacions curriculars poden marcar la diferència en l’aprenentatge i progrés dels estudiants amb discapacitats.

Si vols saber què són les adaptacions curriculars (les significatives i les no significatives), i com aplicar-les en la teva programació de classe amb Additio, continua llegint aquest post que portem aquesta setmana!

Imatge de Tima Miroshnichenko a Pexels

Què són les adaptacions curriculars?

Les adaptacions curriculars són ajustos i canvis que es realitzen a l’aula i en els materials per a adaptar-se a les necessitats específiques que pugui tenir l’alumnat amb alguna discapacitat o necessitats educatives especials. D’aquesta forma, es treballa per a l’aprenentatge reeixit d’aquests estudiants i per a assegurar que tenen accés a una educació de qualitat.

Les adaptacions curriculars també són importants per a fomentar un clima de respecte i d’inclusió a l’aula, garantint la igualtat d’oportunitats dels estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials.
A més, podem dividir les adaptacions curriculars en aquelles que són significatives i aquelles no significatives. Si vols saber quines diferències hi ha entre els dos tipus, continua llegint!

Imatge de Annie Spratt a Unsplash

Què són les adaptacions curriculars no significatives? + Exemples

Les adaptacions curriculars no significatives són petits canvis i ajustos en com s’organitzen o es presenten els continguts del currículum, i que no afecten en gran manera el nivell d’exigència ni la programació de tota la classe.

Les adaptacions curriculars no significatives, per tant, poden significar una atenció més individualitzada del docent, o una adaptació dels continguts. Alguns exemples d’adaptacions curriculars no significatives són els següents:

 • Ampliació del temps que té l’estudiant per a fer una tasca o prova.
 • Modificació de la forma en què es presenten els continguts, de manera que ajudi a destacar informació clau, ja sigui amb l’ús de colors, gràfics, textos grans…
 • Adaptació del format de les activitats, amb exercicis més visuals, o també reduint la quantitat o la complexitat dels exercicis.
 • Ús de tecnologia per a millorar la comprensió per part de l’alumnat, ja sigui amb vídeos, continguts interactius, etc.
 • Canvis en els enunciats i en la definició dels exercicis, per a oferir informació més detallada i de més fàcil comprensió.
Imatge de Yan Krukau a Pexels

Què són les adaptacions curriculars significatives? + Exemples

Una vegada vistes les adaptacions curriculars no significatives, vegem què són les adaptacions curriculars significatives. Com deus imaginar, les adaptacions curriculars significatives van un pas més enllà que les que hem vist anteriorment. Aquestes impliquen canvis més profunds en el disseny del currículum, adequant-se a les necessitats de l’alumne o del grup d’alumnes amb necessitats especials.

Les adaptacions curriculars significatives poden suposar canvis en els objectius, en les metodologies, en l’avaluació… Com són canvis notables, es necessitarà realitzar una avaluació psicopedagògica de l’alumne i de les seves necessitats especials.

Alguns exemples d’adaptacions curriculars significatives són els següents:

 • Modificació dels objectius d’aprenentatge establerts en el currículum oficial i adaptació al nivell i les necessitats de l’alumne.
 • Adaptació de la metodologia usada per a l’ensenyament, per unes altres que siguin adequades a les necessitats de l’alumne, com per exemple apostar per l’aprenentatge cooperatiu.
 • Adaptació de l’avaluació, fent servir diferents formes d’avaluació que s’adeqüin a l’estudiant.
 • Modificació temporal per a realitzar activitats i proves, donant-li als estudiants més temps per a realitzar-les.
 • Implementació d’ajudes tècniques com audiòfons, lupes, etc.
Imatge de Julia M. Cameron a Pexels

Avantatges d’implementar adaptacions curriculars significatives i no significatives

Implementar adaptacions curriculars (siguin significatives o no significatives) té molts avantatges que val la pena destacar:

 • Foment de la inclusió: amb les adaptacions curriculars es fomenta una major inclusió de l’alumnat amb necessitats especials, atenent millor les seves necessitats.
 • Major autonomia de l’alumnat amb necessitats especials: gràcies a aquestes adaptacions curriculars, es dona als alumnes amb discapacitat o necessitats especials les eines necessàries per a tenir més autonomia en el seu aprenentatge.
 • Major motivació: facilitar l’accés al currículum de l’alumnat amb necessitats especials augmenta la seva autoestima i la seva motivació, ja que es fomenta el seu èxit acadèmic.
Imatge de Max Fischer a Pexels

Com implementar les adaptacions curriculars amb Additio?

Arribats a aquest punt, pot ser que et preguntis: i com implementem les adaptacions curriculars significatives i no significatives amb Additio? Pren nota d’aquests consells:

 • En la fitxa de cada alumne, hi ha un apartat d’observacions, que pots fer servir per a aquesta finalitat. Pots identificar aquells estudiants que requereixen d’adaptacions curriculars, i informar d’això en l’apartat d’Observacions.
 • Al treballar la seqüenciació didàctica d’una unitat didàctica o projecte, fes servir l’apartat d’Atenció a la diversitat per a indicar de quina manera adaptaràs els continguts d’aquesta Unitat Didàctica a l’alumnat amb necessitats especials.
 • En el grup de classe, a l’hora de crear una nova columna d’avaluació, pots afegir un comentari en l’alumne concret, indicant de quina forma adaptaràs materials o la manera d’avaluar-lo segons aquesta adaptació curricular.
 • Fes servir la funcionalitat de comunicació amb alumnat i famílies, per a així compartir el progrés de l’alumnat amb necessitats especials i les diferents adaptacions que es van fent.
 • Crea instruments d’avaluació que estiguin adaptats a l’alumne, segons les necessitats específiques que pugui tenir per a aquestes activitats. Per a això, per exemple, pots duplicar una rúbrica i aplicar els canvis i modificacions que consideris oportuns.

Treballaràs les adaptacions curriculars significatives i no significatives amb Additio?

Ara ja saps que disposem de diverses funcionalitats que t’ajudaran a implementar les adaptacions curriculars de manera efectiva. Si encara no tens Additio, recorda que pots crear un compte gratuït amb el pla Additio Starter, i provar de primera mà tot el que et comentem.

I no t’oblidis de venir a dir-nos hola a les nostres xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram i Youtube!

Ciao!

Entrades relacionades
Què és l’educació inclusiva?
Com treballar l’atenció a la diversitat a l’aula
La seqüència didàctica. Com l’apliquem a classe?
Fed UE
Didactic Labs, en el marc del Programa d'Iniciació a l'exportació de l'ICEX, ha comptat amb el suport de l'ICEX i el cofinançament del fons Europeu FEDER, per contribuir al desenvolupament internacional de l'empresa i del seu entorn.
Logos footer
Go up