Com treballar l’atenció a la diversitat a l’aula
22 de juliol de 2022

L’atenció a la diversitat de l’alumnat continua sent considerat un dels reptes principals a potenciar en el sistema educatiu actual.

Una cultura escolar on les persones acceptin la diversitat a l’aula pot tenir un impacte positiu a tota la comunitat escolar. Quan això passa, un centre educatiu crea un entorn segur, de suport i útil per als estudiants, famílies i el personal que, alhora, permet que els estudiants creixin acadèmicament i socialment.

En una societat cada cop més fragmentada, la capacitat de connectar-se amb amics, companys de feina, entre família, veïns… amb diversos contextos i habilitats és un diferencial significatiu. La diversitat millora habilitats i competències com el pensament crític, genera empatia i fomenta els estudiants a pensar de manera diferent. Si vols desenvolupar maneres d’impulsar la diversitat a l’aula, aleshores aquesta publicació és per a tu.

La diversitat és tot allò que fa que les persones siguin diferents entre si. Això inclou molts factors diferents: raça, ètnia, gènere, orientació sexual, estat socioeconòmic, capacitat, edat, creences religioses o conviccions polítiques per citar-ne alguns dels més destacats. La combinació daquests i altres factors fa que cadascun de nosaltres siguem únics.

La diversitat a l’aula desenvolupa millor el pensament crític

Quan els alumnes o qualsevol persona parla amb algú que és diferent, és més probable que pensem i arribem a veure diferents punts i matisos que no vèiem sobre un tema.

Són múltiples els estudis de recerca científica que mostren que grups socialment diversos (és a dir, aquells amb diversitat de raça, ètnia, gènere…) són més innovadors que els grups homogenis. Els estudiants no són una excepció a aquesta regla, aquest cas el podem extrapolar a l’aula, per exemple, a l’hora de crear els grups de treball d’un projecte.

Desafiar els estudiants a considerar diferents perspectives també els pot ensenyar com interactuar amb els seus companys a nivell social i equipar-los amb habilitats que faran servir per a la resta de la seva vida, aquest punt va molt lligat a la mentalitat de molts docents que preparen els estudiants per ser millors persones per al dia de demà i preparar-los per a un futur incert que no coneixem.

 

Ajuda els estudiants a sentir-se representats i inclosos

Quan les escoles adopten enfocaments inclusius i receptius a la diversitat, és més probable que els estudiants vegin la seva identitat representada als materials de l’aula o en altres estudiants. Quan la diversitat no és una prioritat i aquests estudiants no se senten inclosos, és més probable que no hi participin, siguin més reservats i se sentin inferiors als seus companys.

 

Maneres de fomentar una cultura de diversitat a la seva escola

En aquest punt ja tenim clars els beneficis acadèmics i socials. Però com es veu l’atenció a la diversitat a l’aula en acció? Com la podem promoure a l’escola? Doncs hi ha moltes maneres diferents!

 

Avalua novament els materials didàctics

Revisa els teus recursos didàctics amb ull crític i busca maneres d’augmentar la diversitat. Pot ser que els teus continguts o sabers tinguin només un enfocament i no estiguin prenent en consideració totes les veus, especialment en assignatures com ciències socials i humanitats solen tenir punts de vista o narratives occidentals, masculines i blanques, per la qual cosa molts alumnes no se sentiran representats.

És una bona pràctica compartir o explicar els materials a altres companys docents perquè comparteixin si veuen que tothom hi està representat.

Estàs compartint una àmplia gamma de llibres i materials que reflecteixen diferents veus, orígens, experiències i ètnies? Utilitzes activitats reutilitzades, imatges predissenyades i materials que són inclusius? Revisa els teus materials i ajusta’ls segons calgui per representar de manera justa els teus estudiants.

Hi ha casos en què és difícil canviar el pla d’estudis existent, una opció és aprofitar per donar l’oportunitat per preguntar als estudiants per què no s’hi inclouen diferents perspectives i desafiar-los a aplicar habilitats de pensament crític.

 

Establir les normes de classe de manera clara

Sigues explícit sobre la manera com els estudiants de la teva classe es respecten entre si, comparteixen idees, opinions i valors. Ensenya als estudiants com estar en desacord i conversar respectuosament. Utilitza pràctiques restauratives i promou l’autoconsciència, l’autogestió, les habilitats de relació i la presa de decisions responsable. Desafieu els estereotips negatius immediatament i obertament. Crea les normes de classe de manera conjunta amb els alumnes per donar-los propietat sobre la seva comunitat i desenvolupar el pensament crític. És bo ser flexible i estar disposat a modificar i perfeccionar les normes si cal.

 

Coneix els teus alumnes

Cada alumne de la teva comunitat és únic i diferent, com a docent cal aprofitar aquest fet per construir una cultura d’inclusivitat rica i diversa.

Sabem perfectament com és de complex com a professor, amb tota la quantitat de tasques a realitzar poder dedicar temps a conèixer més informació dels teus estudiants (d’on vénen, els seus hàbits i cultura familiar, quin rendiment acadèmic estan obtenint, si són religiosos o ateus, etc.) Com més informació tingui més eines tindré per adaptar i enriquir els continguts i que el meu alumnat se’ls senti com si fossin seus.

Algunes opcions productives poden ser aprofitar les xerrades dels passadissos, enviar un qüestionari (per exemple amb els quizzes d’Additio), participa en esdeveniments de l’escola o les extraescolars i mostra’ls als alumnes que poden venir a parlar amb tu quan vulguin. De vegades petites converses us donen un extra d’informació que podeu aprofitar en les vostres explicacions o activitats.

Quan un professor coneix els seus alumnes i comprèn les seves fortaleses i debilitats, està més ben equipat per ajudar a construir un entorn d’aprenentatge segur i protegit, on tothom pugui prosperar.

Compartir una rúbrica amb els teus alumnes per fer una autoavaluació, és una bona forma perquè ells et mostrin on consideren que tenen fortaleses i on les seves debilitats.

 

No tenir por d’abordar la desigualtat

Un element essencial és crear un espai segur perquè els estudiants i educadors parlin sobre com els problemes de discriminació els impacten a nivell personal, a l’aula ia tota l’escola.

Com més es parli sobre diversitat a l’escola, a les reunions de claustre, tutories…més fàcil serà per a tots els mestres parlar i abordar problemes sobre diversitat. Un sol docent es pot convertir en el líder que inspiri els altres i canviï la cultura de tota la comunitat.

Recomanem fer servir un llenguatge que promogui la positivitat i no reforci els estereotips existents. Respondre de manera immediata i efectiva a comentaris o accions inadequades ajuda a marcar una línia i que els alumnes no s’arrosseguen per altres que no siguin un bon model de conducta.

 

Involucra i connecta amb les famílies

Les escoles són una part central de la comunitat i han de conèixer totes les accions que s’estan fent per promoure la diversitat. Fes visible amb una plataforma de comunicació les accions i els esforços que s’estan realitzant. Això farà que comprenguin les teves metes, resolguin inquietuds i sentin els beneficis a l’hora de construir millors persones pel dia de demà que promou aquesta cultura.

Dins del portfoli de projectes que es fan amb els estudiants, promou l’organització de projectes que estiguin vinculats amb la teva comunitat i promoguin valors socials.

Una temàtica força comuna per a projectes és vincular-los a la campanya del banc dels aliments, a partir de la temàtica es poden dissenyar projectes amb múltiples perspectives. Dins dels grups dels projectes, fomenta que els estudiants assumeixin diferents rols que s’ajustin als punts forts. Alguns estudiants poden actuar com a prenedors de notes, mentre que altres poden facilitar la conversa. Diferents rols fa que es posin a diferents punts de vista i els obri la ment des d’una òptica diferent.

 

Introduir tecnologies adaptatives

Les tecnologies adaptatives fan que l’aprenentatge sigui accessible a tots els estudiants. Això pot incloure qualsevol cosa, des de programari de veu a text, eines per a la dislèxia, calculadores parlants per a estudiants amb discalcúlia o accessoris dordinador modificats per a estudiants amb discapacitats físiques.

Anima els mestres a utilitzar diferents tipus d’instrucció i estratègies d’ensenyament. Tècniques com l’aprenentatge basat en projectes, la instrucció diferenciada i l’aprenentatge combinat permeten que els mestres ajudin els alumnes amb diferents necessitats.

 

Organitza una fira cultural

Planifica una fira cultural on els estudiants puguin compartir roba tradicional, menjar cultural, costums o tradicions. Aquesta és una oportunitat meravellosa per aprendre sobre les diferències de cultures per apreciar millor altres cultures.

 

Explora i diversifica la biblioteca del centre

Inclou la nostra biblioteca escolar llibres que mostren diferents cultures i orígens? Cerca fórmules i maneres de crear una col·lecció de llibres més diversa.

 

Celebreu la diversitat de noms

Probablement tindràs estudiants amb noms que s’originen en altres idiomes que poden ser difícils de pronunciar o sonin atípics per a altres estudiants. Anima tothom a practicar fins que pronunciïn correctament tots els noms, sempre de forma positiva i divertida, especialment a les etapes d’infantil.

 

Diversifica la música i els seus autors

Reprodueix música de fons mentre els estudiants treballen o durant les transicions. Crea una llista de reproducció que mostri música de tot el món. Trobeu cançons bilingües per a nens que puguin combinar el sabor internacional en una cançó.

 

Crea un collage grupal

Desenvolupa una activitat amb l’objectiu que els estudiants comparteixin qui són en un collage que creen ells mateixos en un lloc visible per al grup. Els estudiants poden presentar el seu collage i explicar per què van seleccionar els elements que van triar o els pots exhibir a la paret perquè tots els gaudeixin.

 

Crea experiències com la cuina internacional

Cuina receptes de diferents cultures com una experiència tàctil fascinant en què els estudiants aprendran sobre els diferents ingredients i mètodes de cocció que s’utilitzen a tot el món. Comparteix plats de tot el món a classe i fomenta que les receptes es comparteixin a casa perquè els estudiants les preparin amb les seves famílies.

 

Contracta de manera diversa

En cas de líders educatius o centres que tenen independència en la contractació de personal, contractar docents de diferents perfils i trets impactarà directament en la diversitat de la teva comunitat escolar.

 

Donar suport a les oportunitats de desenvolupament professional

Els professors segurament assumiran la majoria dels esforços diaris per promoure la diversitat a l’aula. Oferir formació o tallers de desenvolupament professional que il·lustrin les desigualtats estructurals són presents a la dinàmica de l’aula perquè els docents tinguin les competències, recursos i eines per afrontar els desafiaments i oportunitats.

Alguns recursos i organitzacions que poden ajudar a fer els primers passos:

-Associació Nacional d’Educació EdJustice: aquí trobareu històries inspiradores i recursos d’activistes per la justícia educativa.

-Teaching Tolerance és una organització que ajuda “mestres i escoles a educar nens i joves perquè siguin participants actius en una democràcia diversa”.

 

Reflexió final

La teva escola ja és plena d’estudiants i personal amb antecedents, habilitats i destreses diverses i sorprenents! Tot el que hem de fer és començar a ressaltar aquesta diversitat.

El canvi no passa de la nit al dia, però el pas més important és començar.

Entrades relacionades
Com podem crear informes de notes des d’Additio?
Com acabar i com començar un nou curs amb Additio?
Com treballem l’atenció a la diversitat des d’Additio?
Fed UE
Didactic Labs, en el marc del Programa d'Iniciació a l'exportació de l'ICEX, ha comptat amb el suport de l'ICEX i el cofinançament del fons Europeu FEDER, per contribuir al desenvolupament internacional de l'empresa i del seu entorn.
Logos footer
Go up