Què és l’educació inclusiva?
15 de novembre de 2021

T’imagines poder viure en un món on tots rebem una educació de qualitat? Per sistema educatiu de qualitat, no només ens referim a l’educació en si o als conceptes que hem de transmetre, sinó que també es tracta d’aquell que posa el focus en aquells alumnes o grups que poden resultar marginats o que són vulnerables, de manera que puguin desenvolupar tot el potencial.

Segons dades de la UNESCO, actualment hi ha més de 262 milions de nens, nenes i joves sense escolaritzar, i 6 de cada 10 no han adquirit, després de diversos anys d’estudi, les competències bàsiques de lectura, escriptura i aritmètica, la qual cosa perpetua la pobresa i la marginació. Lluny de ser un tema marginal sobre com es pot integrar alguns alumnes al corrent educatiu principal, es tracta de reflexionar sobre com transformar els sistemes educatius de manera global per tal que responguin a la diversitat i la necessitat de l’alumnat.

 

 

Què és l’educació inclusiva?

L’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura -la UNESCO– defineix l’educació inclusiva com “el procés d’identificar i respondre a la diversitat de les necessitats de tots els estudiants a través de la participació més gran en l’aprenentatge , les cultures i les comunitats, i reduint l’exclusió a l’educació”.

Es basa en el principi que cada infant té característiques, interessos, capacitats i necessitats d’aprenentatge diferents i han de ser els sistemes educatius i els programes educatius que estan dissenyats, els que s’adaptin a les diferents necessitats.

L’educació inclusiva suposa un model d’educació que pretén atendre les necessitats de tots els nens i les nenes, joves i adults considerant especialment aquells casos en què pot existir un risc d’exclusió social així com assegurar un accés a l’educació de qualitat, amb igualtat d’oportunitats, justa i equitativa per a tothom.

Es tracta de construir un context, adaptant-lo a les persones, en què les diferències siguin ateses i en què es garanteix els suports i les ajudes específiques que requereixin els grups o persones més vulnerables. Així mateix, l’educació inclusiva està pensada per poder facilitar un aprenentatge correcte a tot l’alumnat, amb metes comunes per reduir al màxim tot possible índex d’exclusió social.

 

Com ho aconseguim?

Cada alumne o alumna hauria de ser inclòs en una aula heterogènia, en grups heterogenis i treballar amb un equip docent en una aula l’organització i planificació dels quals sigui responsabilitat de l’equip docent. També és recomanable alternar els agrupaments dins una aula i combinar el treball en equip en grans i petits grups amb un temps de treball individual.

Entre les característiques bàsiques d’una educació inclusiva, també cal destacar aspectes com la universalitat, on no hi hagi requisits d’accés ni mecanismes d’admissió, la qualitat de vida dels alumnes, dins i fora de les aules, augmentant així la felicitat i la llibertat per poder formar així persones amb un esperit crític i de cooperació. El treball col·laboratiu, els grups interactius, la tutoria entre iguals, les activitats per promoure el diàleg i el treball per projectes, entre altres estratègies, són exemples de pràctiques importants i eficaces per arribar a aconseguir una educació inclusiva correcta.

També es recomana crear un ambient innovador i creatiu, on es promogui la presa de decisions per part de l’alumnat, acceptant riscos, desafiaments i qüestionar-ne els resultats obtinguts. Un ambient on se celebrin els èxits i es recolzin els fracassos ajuda a un correcte desenvolupament personal i alhora professional.

 

Com seria una escola inclusiva?

És aquest centre on els alumnes es senten inclosos, recolzats i acceptats pels seus companys i membres del centre escolar.

A més, la implicació de les famílies incloent-hi mesures que afavoreixin la unió entre la cultura escolar i familiar és un bon mètode preventiu per a la resolució de les dificultats que es poden presentar a l’escola inclusiva, però sobretot és un bon instrument per afavorir i millorar els aprenentatges de l’alumnat tant dins com fora de l’aula. Per això la informació i la participació de les famílies és decisiva a l’espai d’aprenentatge.

L’escola del segle XXI no s’entén sense una inclusió educativa adequada. Per això, els docents han de comptar amb les eines i la formació adequada que facilitin el procés. Vols saber com Additio et pot ajudar a treballar de manera inclusiva? Doncs molt senzill, prem AQUÍ i descobreix totes les funcionalitats que et pot oferir Additio!

Fed UE
Didactic Labs, en el marc del Programa d'Iniciació a l'exportació de l'ICEX, ha comptat amb el suport de l'ICEX i el cofinançament del fons Europeu FEDER, per contribuir al desenvolupament internacional de l'empresa i del seu entorn.
Logos footer
Go up