La seqüència didàctica. Com l’apliquem a classe?
8 de juliol de 2022

Les seqüències didàctiques són el conjunt d’activitats que s’inclouen dins una Unitat Didàctica amb la finalitat que serveixin com a guia en l’aprenentatge de l’alumnat. És una de les fases de la programació didàctica, on s’organitzen els elements que cal treballar a classe.

 

Què és una Unitat Didàctica?

Però, què són les Unitats Didàctiques? Són totes les activitats realitzades al llarg del curs amb un objectiu concret. Per exemple, dins l’àmbit de les matemàtiques hi ha unitats didàctiques per aprendre a sumar, a restar, a multiplicar…

Per tant, les seqüències didàctiques són totes les activitats que formen una unitat didàctica. Aquestes activitats han de tenir un fil conductor, és a dir, totes les activitats dins una UD han de seguir la mateixa temàtica i tenir un objectiu comú, generar un aprenentatge.

 

Com creem una seqüència didàctica?

Una seqüència didàctica té un total de tres fases:

  • Cal que en una primera fase d’inici s’ofereixi una vista prèvia a l’alumne del que s’estudiarà a la Unitat Didàctica esmentada. Hi ha d’haver una breu introducció al tema per a una millor entesa. Altres finalitats del moment d’inici són la motivació cap a l’alumnat, donar a conèixer els criteris d’avaluació i, una mica de summa importància, donar una visió preliminar del tema per tal de rescatar els coneixements previs que en tenen.

 

  • En aquesta segona fase de desenvolupament estan contingudes les activitats que ajudaran a millorar l’aprenentatge de l’assignatura de la qual pertany la Unitat Didàctica pròpia amb una dinàmica més pràctica que les altres dues fases, amb exercicis i activitats interactives. En aquesta fase els alumnes processen la informació; això pot ser mitjançant material que hagin investigat o que hagi estat proveït pel docent. De la mateixa manera, el docent posa en joc estratègies d’ensenyament i promou en els alumnes estratègies d’aprenentatge

 

  • La darrera fase de tancament està dissenyada per ser una conclusió de les dues fases anteriors, donant a l’alumne un resum del que ha après durant la Unitat Didàctica. Revisar i resumir el tema o lliçó; transferir l’aprenentatge, és a dir relacionar els nous continguts amb les experiències i coneixements que té emmagatzemats prèviament a la memòria. Altres finalitats d’aquesta fase són demostrar allò que s’ha après així com realitzar una retroalimentació per identificar avenços i àrees d’oportunitat.

 

 

Com apliquem les seqüències didàctiques a classe?

Primer de tot, hem de presentar a l’alumnat el tema que es tractarà durant el curs i fins i tot, si es creu oportú, un avenç de la teoria necessària per poder abordar la Unitat Didàctica amb èxit. En aquesta primera part cal tenir molt clar quin és l’objectiu i quin és el motiu pel qual es fa aquesta activitat.

També és una peça clau conèixer el punt de partida de lalumnat, és a dir, sha de ser conscient de les aptituds del nostre alumnat abans de fer lactivitat per poder fer una Unitat Didàctica a mida.

Un cop feta la introducció a l’activitat, el professor pot començar a crear la Unitat Didàctica. Els punts a seguir esmentats anteriorment sobre les fases d‟una seqüenciació didàctica ens mostren la manera de prosseguir davant la creació de l‟activitat.

En aquesta fase és molt important que es facin activitats on l’alumnat sigui capaç d’aprendre un coneixement nou d’una manera divertida i entretinguda i un exemple seria connectar una motivació que tingui a veure amb la Unitat Didàctica.

Posem com a exemple que es fa una Unitat Didàctica que tracti un tema sobre el medi ambient; en aquest cas es pot fer una petita excursió per contemplar l’entorn

Un cop acabada l’activitat, aquesta fase final serveix per avaluar el procés seguit i contemplar els resultats obtinguts. També és important demanar el feedback dels alumnes per saber la seva opinió sobre el funcionament de les Unitats Didàctiques i aquesta nova forma d’aprendre coneixement.

 

 

Consells per crear una seqüenciació didàctica correcta

Per acabar, et deixem una llista de consells sobre com fer la teva pròpia seqüenciació didàctica.

  • Primer, has de fixar un propòsit o objectiu que cal seguir. Aquest serà el teu objectiu a arribar un cop acabada l’activitat i determinarà si l’exercici ha valgut la pena i ha estat beneficiós o si, per contra, no ha servit de gran ajuda.
  • El segon consell és que cerquis temes que puguin interessar l’alumnat. Tot i que el temari sigui el mateix, pots cercar un enfocament des d’on els alumnes es diverteixin. Segur que així aprenen millor i amb més facilitat
  • Fes servir material que ja tinguis i que et pugui ser útil, com pot ser una presentació d’altres anys o unes fitxes que ja tinguis fetes o fins i tot jocs de taula.
  • Delimita el temari i no intentis abastar gaire informació de diversos apartats en una sola activitat, això pot generar confusió. Intenta definir un contingut i que tot dintre seu rondi al voltant del mateix tema per a una millor comprensió per part dels alumnes.

Recorda que a Additio podreu organitzar el vostre curs escolar amb l’ajuda del creador d’Unitats Didàctiques, on podreu organitzar tota la seqüenca didàctica del curs. Vols saber com funciona? Aquí et deixem el tutorial:

Entrades relacionades
Avaluació tradicional o avaluació competencial?
Com treballar l’atenció a la diversitat a l’aula
Els escacs com a eina educativa
Fed UE
Didactic Labs, en el marc del Programa d'Iniciació a l'exportació de l'ICEX, ha comptat amb el suport de l'ICEX i el cofinançament del fons Europeu FEDER, per contribuir al desenvolupament internacional de l'empresa i del seu entorn.
Logos footer
Go up