Els escacs com a eina educativa
18 de novembre de 2015

Concentració, càlcul mental, memòria, decisió i resolució de problemes són algunes de les múltiples capacitats que es poden adquirir o reforçar amb la inclusió dels escacs com a eina d’aprenentatge.

 

Els beneficis que aporten aquest joc mil·lenari sobre el desenvolupament educatiu dels nens han estat verificats en nombroses investigacions. Per això, cada vegada és més freqüent, tant al nostre país com a la resta del món, la seva utilització com a eina educativa en nens i joves de primària o secundària per desenvolupar i millorar les seves capacitats intel·lectuals en qualsevol àrea del coneixement.

 

 

A continuació s’exposen algunes de les principals habilitats i capacitats que els nens poden adquirir amb la seva pràctica:

 

– Augmenta la capacitat de concentració: una de les causes més freqüents amb què es relaciona el fracàs escolar és la manca d’atenció i concentració dels estudiants, una capacitat que es pot fomentar fàcilment amb la pràctica dels escacs, ja que requereix per part del jugador un alt grau de concentració i observació per poder desenvolupar la partida adequadament

– Exerceix la memòria: ja sigui la memòria a curt termini per recordar els moviments que s’han realitzat durant la partida, o a llarg termini, per no oblidar altres partides jugades, les múltiples alternatives a les que s’enfronta el jugador d’escacs té com a resultat una millora en la seva capacitat de retenir i recordar dades en la ment.

– Desenvolupa el raonament lògic i matemàtic: està demostrat que el raonament i el procés d’anàlisi utilitzat en el joc dels escacs és molt similar al que s’utilitza a les matemàtiques i, per tant, la seva pràctica pot ser beneficiosa per millorar les aptituds matemàtiques dels alumnes.

– Millora la capacitat de resolució de problemes i la presa de decisions: durant la partida el jugador d’escacs s’enfronta a diferents problemes que ha de resoldre, analitzant totes les solucions possibles i triant la més adequada, fins i tot moltes vegades sota la pressió del límit de temps per prendre-les.

– Incrementa la autoestima i l’afany de superació: cada partida és un nou repte per al jugador, que intentarà millorar la seva habilitat per jugar cada vegada millor; així mateix, cada vegada que guanya una partida l’escaquista augmenta la seva autoestima i valora la seva perícia en el joc. En el cas de perdre contribueix a potenciar l’autocrítica.

– Ajuda a aprendre a reflexionar, planificar i preveure: en cada moviment el jugador ha de reflexionar sobre totes les jugades possibles i els atacs que pot rebre, de manera que pugui anticipar-se a les respostes del contrari i preveure amb antelació les possibles línies de joc.

Fed UE
Didactic Labs, en el marc del Programa d'Iniciació a l'exportació de l'ICEX, ha comptat amb el suport de l'ICEX i el cofinançament del fons Europeu FEDER, per contribuir al desenvolupament internacional de l'empresa i del seu entorn.
Logos footer
Go up