Aprenentatge emocional: què és i com aplicar-lo a classe?
28 de desembre de 2022

Quan parlem d’aprenentatge, el primer que imaginem és una persona estudiant amb un llibre obert sobre la taula, o retenint informació d’una classe que intentarà memoritzar per a un examen. Encara que es pot donar aquesta situació, la veritat és que es tracta solament d’una mena d’aprenentatge. All llarg dels anys, s’han anat descrivint altres tipus d’aprenentatge que també val la pena conèixer. En total, els experts en educació i psicologia aborden 13 tipus d’aprenentatge.

En el post d’avui, aprofundirem en l’aprenentatge emocional, un dels més importants per a millorar la capacitat del teu alumnat per a interactuar amb altres persones de manera saludable i satisfactòria. Continua llegint per a veure què és l’aprenentatge emocional, conèixer els beneficis de l’aprenentatge emocional en l’educació, i saber com desenvolupar l’aprenentatge emocional a classe.

Imatge de Michal Jarmoluk a Pixabay

Què és l’aprenentatge emocional?

A grans trets, l’aprenentatge emocional és el procés a través del qual les persones adquireixen i milloren habilitats per a reconèixer i gestionar les seves pròpies emocions, així com per a reconèixer i respondre adequadament a les emocions dels altres.

Es tracta d’una mena d’aprenentatge essencial per al desenvolupament personal i social, generant un benestar en un mateix i en les relacions amb els altres. Cada vegada se li atorga més importància a l’aprenentatge emocional, no solament en la societat en general, sinó també en l’àmbit educatiu. I és que el desenvolupament de l’aprenentatge emocional en els estudiants els ajudarà a enfrontar els desafiaments de la vida de forma més efectiva. A més, també desenvoluparan relacions més satisfactòries amb els altres, sigui dins o fora de l’aula.

En definitiva, saber reconèixer i treballar les nostres emocions és un pas molt important per a interactuar de manera sana amb els altres, i l’escola és un espai on podem desenvolupar aquest tipus d’aprenentatge.

Imatge de Max Fischer a Pexels

Quins beneficis té l’aprenentatge emocional en l’educació?

L’aprenentatge emocional aporta nombrosos beneficis en l’educació, que coneixerem a continuació:

  1. Reducció dels conflictes: els estudiants que treballen l’aprenentatge emocional tenen més capacitat per a reconèixer i expressar les seves emocions. Això ajuda a resoldre conflictes i evitar que es facin més greus, ja que es tenen en compte les emocions personals i les dels altres. Gràcies a la reducció dels conflictes, es millora la convivència i l’ambient escolar.
  1. Millora del rendiment acadèmic: el fet que els estudiants siguin plenament conscients de les seves emocions pot ajudar a millorar la seva concentració per a estudiar, la qual cosa ajuda al seu torn a millorar el rendiment acadèmic.
  1. Desenvolupament de relacions saludables: el fet de ser capaços de reconèixer i respondre adequadament a les emocions dels altres ajuda als teus estudiants a establir relacions significatives. Això pot ajudar al seu benestar personal i a la seva autoestima, ja que millora el seu sentiment de pertinença a un grup. Aquest aspecte és molt important en edats primerenques i en adolescents, ja que suposa construir relacions fora del nucli familiar, que aniran prenent forma al llarg de la vida.
  1. Major empatia: molt semblant al punt anterior, la capacitat del teu alumnat d’escoltar i observar als altres ajuda a reconèixer les emocions dels seus companys. Això permet desenvolupar la seva empatia i construir relacions més genuïnes.
  1. Major resiliència: la resiliència és la capacitat d’adaptació a una situació, i la conseqüent superació d’aquesta situació. Conèixer les pròpies emocions i saber gestionar-les ajuda al teu alumnat a ser més resilients a l’aula i fora de l’aula. En un món canviant com l’actual, la resiliència és essencial per a adaptar-se a situacions noves i canviants.
  1. Major autoconeixement i major autoestima: la comprensió de les pròpies emocions és una via d’autoconeixement d’un mateix. Els teus estudiants poden comprendre com afecten les seves emocions al seu comportament, millorant així el coneixement d’ells mateixos i augmentant la seva autoestima.
Imatge d’Andrea Piacquadio a Pexels

Com desenvolupar l’aprenentatge emocional a classe?

Ara que sabem l’important que és l’aprenentatge emocional i quin beneficis aporta en l’entorn educatiu, veurem alguns suggeriments de com es pot treballar l’aprenentatge emocional a classe. Pren nota!

  • Diari d’emocions: es tracta d’una activitat d’escriptura que busca que els teus estudiants reflexionin sobre les seves pròpies emocions. Anima als teus estudiants a escriure un diari amb una freqüència determinada (diària, setmanal…). En ell, hauran de descriure les emocions que han sentit durant el període de temps determinat, i explicar com les han gestionat, siguin positives o negatives. Això els ajudarà a reconèixer emocions i a millorar la forma en què les gestionen.
Imatge de Bich Tran a Pexels
  • Jocs de rol emocionals: els teus estudiants hauran d’assumir un rol concret (basat en unes emocions), i hauran d’establir diàlegs entre ells, sobre la base del rol i emoció que vulguin expressar. Això ajudarà els teus estudiants a reconèixer emocions, a expressar-les, i a entendre als altres. A més, per a aquesta activitat pots animar als teus alumnes a autoavaluar-se i a coevaluarse, cosa que pots fer amb les rúbriques a Additio.
  • Reconeixement d’emocions en cinema, televisió i internet: es tracta d’una manera de desenvolupar l’aprenentatge emocional a classe, alhora que es potencia el coneixement digital dels teus alumnes. En aquest cas, pots demanar als teus estudiants que busquin escenes concretes de les seves pel·lícules o sèries favorites (o fins i tot publicacions de xarxes socials o vídeos de Youtube) en les quals es posi de manifest una emoció concreta. Una vegada ho tinguin, a classe hauran d’explicar de quina emoció es tracta, com l’han reconegut, i com es pot gestionar, sigui positiva o negativa.
Imatge de Katerina Holmes a Pexels
  • Activitats de resolució de problemes: pots presentar al teu alumnat diverses situacions en les quals es puguin posar de manifest diverses emocions. Es pot establir un debat a classe sobre quines emocions es poden entreveure en els problemes, com aplicar les emocions per a resoldre els problemes, etc. Es tracta d’aprofundir en molts tipus d’emocions i veure en què ajuden o en què perjudiquen la resolució de problemes.

Recorda que, sigui l’activitat que sigui, has d’adaptar-la al nivell de la teva classe, i buscar formes que siguin entretingudes per als teus estudiants. A més, pots recolzar-te en eines com el planificador de classes, per a incorporar aquestes activitats en la programació de les teves classes.

Aplica-ho a la teva aula!

L’aprenentatge emocional és una cosa que es treballa dia a dia, però les activitats que hem vist t’ajudaran a treballar-ho a l’aula.

Creus que ens hem deixat alguna activitat essencial per a treballar l’aprenentatge emocional a classe? Explica’ns-ho a les nostres xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram i Youtube.

Fins aviat!

Entrades relacionades
Què és l’educació inclusiva?
“Kaizen”, el mètode japonés per motivar i eliminar la mandra dels estudiants
Flipped Classroom: la lliçó a casa i els deures a classe
Fed UE
Didactic Labs, en el marc del Programa d'Iniciació a l'exportació de l'ICEX, ha comptat amb el suport de l'ICEX i el cofinançament del fons Europeu FEDER, per contribuir al desenvolupament internacional de l'empresa i del seu entorn.
Logos footer
Go up