Què és i com funciona l’aprenentatge basat en el pensament (TBL)?
31 de maig de 2023

En l’entorn educatiu actual, cada vegada més es busca aplicar metodologies innovadores que impactin positivament en l’aprenentatge de l’alumnat. Una metodologia educativa que val la pena conèixer és l’Aprenentatge Basat en el Pensament, que posa el focus en el pensament crític, la resolució de problemes i el raonament lògic. Descobreix en aquest post en què consisteix aquesta metodologia educativa, els seus beneficis i com aplicar-la a l’aula!

A més, et convidem a donar un cop d’ull a altres posts que hem publicat sobre metodologies educatives: Diferències entre metodologies educatives tradicionals i innovadores, Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) o Com treballar l’Aprenentatge Emocional a l’aula.

Imatge de Miguel Á. Padriñán a Pexels

Què és l’aprenentatge basat en el pensament?

L’Aprenentatge Basat en el Pensament, també dit Thinking-Based Learning (TBL) és una metodologia educativa que ha anat guanyant popularitat en els últims anys. Es tracta d’una mena d’aprenentatge en el qual es busca que els estudiants aprenguin a pensar de manera crítica i efectiva. Per tant, l’objectiu d’aquesta metodologia és fomentar el pensament crític, promoure la capacitat d’anàlisi, i aconseguir que l’alumnat sigui capaç de sintetitzar informació.

Això s’aconsegueix mitjançant l’ús de diferents estratègies, com els debats, el treball per projectes o l’aprenentatge col·laboratiu.

I en què es diferencia d’altres metodologies educatives o enfocaments pedagògics?

L’aprenentatge basat en el pensament es diferencia d’altres metodologies educatives en alguns aspectes, que detallem a continuació:

  • Focus en el pensament: a diferència de les metodologies de caràcter més tradicional, que estan enfocades en la memorització i adquisició de coneixements, el TBL convida a l’alumnat a pensar de manera crítica i reflexiva, a resoldre problemes complexos i a desenvolupar un pensament creatiu i analític.
  • Aprenentatge col·laboratiu: mentre en altres metodologies hi ha un fort component de treball individual i d’estudi personal, en el TBL es promou el treball col·laboratiu, l’intercanvi d’idees i la comunicació efectiva amb els altres.
  • Transferibilitat: més enllà de l’adquisició de coneixements i memorització de conceptes, l’aprenentatge basat en el pensament busca el desenvolupament d’habilitats de pensament crític i resolució de problemes que puguin aplicar-se en diferents contextos i situacions.
Imatge d’Anete Lusina a Pexels

Beneficis de l’aprenentatge basat en el pensament

Aquesta metodologia educativa té nombrosos beneficis en els estudiants:

  • Foment del pensament crític: com pots suposar per la definició d’aquesta metodologia educativa, un dels beneficis del TBL és que fomenta el desenvolupament del pensament crític de l’alumnat. Això significa que adquireixen coneixements per a analitzar informació, avaluar-la i prendre decisions raonades.
  • Habilitats transversals en diferents àrees: tot el que s’aprèn a través del TBL és fàcilment aplicable en altres àrees de coneixement. I és que l’alumnat desenvolupa habilitats que podran aplicar en diferents situacions (ja sigui pensar de manera més crítica, resoldre problemes, prendre decisions informades, etc.).
  • Aprenentatge més significatiu per a l’alumnat: en treballar amb situacions reals, l’alumnat connecta millor amb els continguts desenvolupats, i augmenta la seva motivació pel que estan aprenent. Això constitueix un aprenentatge més significatiu i durador per a l’alumnat.
  • Preparació per al futur: el desenvolupament de diferents habilitats permet a l’alumnat tenir la capacitat d’adaptar-se a canvis en l’entorn i resoldre problemes de diferent complexitat. Per tant, ajuda a formar persones i professionals que siguin capaços d’afrontar diferents situacions i desafiaments en el futur.
Imatge de RDNE Stock project a Pexels

Idees per a treballar en aprenentatge basat en el pensament a classe

Ja coneixes la teoria però necessites idees per a portar-lo a la pràctica? No et preocupis, a continuació et portem algunes idees per a treballar el TBL en classe.

Idea 1: Impulsa debats i discussions en classe

Una bona manera de fomentar el pensament crític, el treball col·laboratiu i la capacitat de raonament lògic és a través de debats i discussions. Perquè els estudiants estiguin motivats, tria temes d’interès i rellevància per a ells, i anima’ls a treballar en grup per a investigar sobre la temàtica. Després, hauran de presentar arguments a favor o en contra de la temàtica davant la resta de companys de la classe. Amb aquesta mena d’activitat, aprendran a sintetitzar informació, a rebatre de manera respectuosa, a considerar diferents punts de vista i a contraposar idees.

Un exemple pràctic podria ser l’estudi de l’impacte de la Revolució Industrial a classe d’Història. Pots dividir la teva classe en diversos grups perquè estudiïn diferents aspectes de la Revolució Industrial, i posteriorment discuteixin els impactes positius i negatius que va tenir en la societat, considerant el context històric en el qual s’emmarca aquest succés.

Si fas servir Additio App, pots crear la teva pròpia rúbrica per a avaluar aquest debat o discussió, avaluant de manera qualitativa l’aportació i participació de l’alumnat. Recorda que amb el pla Additio Starter, que és gratuït, podràs tenir accés a la creació de rúbriques.

Imatge de Pavel Danilyuk a Pexels

Idea 2: Fomenta la resolució de problemes reals i autèntics

Una altra idea per a treballar l’aprenentatge basat en el pensament a l’escola és fomentant que l’alumnat resolgui problemes o situacions autèntiques. Per a la seva resolució, necessitaran usar el raonament lògic, el pensament crític i la capacitat d’anàlisi.

Planteja al teu alumnat una situació realista relacionada amb la teva assignatura, i anima’ls a investigar i a generar solucions innovadores. Serà important avaluar tot el procés, no solament el resultat, ja que és quan més es treballa en el desenvolupament d’habilitats de pensament. Amb Additio App podràs treballar fàcilment amb aquesta mena de projectes, gràcies a la planificació de classes i la creació d’unitats didàctiques, on podràs plantejar aquest tipus de tasques i subtasques per a realitzar a classe.

I com es podria fer això de manera pràctica, per exemple, en la classe de Biologia? Imagina que vols tractar el tema de les espècies en perill d’extinció. Podries dividir la teva classe en grups i assignar-los diferents enfocaments sobre l’extinció d’algunes espècies, com la contaminació, la pèrdua d’hàbitat, etc. Després, els teus estudiants poden identificar possibles solucions per a abordar el problema i generar idees innovadores, intentant reflexionar sobre els efectes que pot tenir en la preservació de l’espècie.

Imatge de Van Tay Media a Unsplash

Idea 3: Organitza simulacions o jocs de rols

Una altra idea per a aplicar l’aprenentatge basat en el pensament a classe és organitzar simulacions o jocs de rols, en els quals els estudiants hauran d’assumir uns certs rols, posant-se en la pell d’altres persones i/o personatges.

Sobre la base del rol que els toqui, hauran d’aplicar habilitats de pensament crític, prendre decisions de manera raonada i experimentar les conseqüències de les seves decisions.

Recorda avaluar aquest tipus d’activitats amb el quadern d’avaluació a Additio App, on podràs portar un control de l’acompliment del teu alumnat.

I com s’aplicaria, per exemple, a classe d’anglès? En un món en el qual l’anglès cobra cada vegada més importància en el món professional, podries reptar als teus estudiants a simular una entrevista de treball. Com veus, es tracta d’una situació real, en la qual hauran de posar-se en la pell d’un ocupador o d’una persona que busca treball. Hauran de dur a terme tot el procés que comporta una entrevista: preparar el currículum, preparar l’entrevista, realitzar l’entrevista, rebre retroalimentació, etc.

Imatge de Katerina Holmes a Pexels

Com aplicaries l’aprenentatge basat en el pensament en la teva assignatura?

Malgrat que t’hem donat alguns exemples de com aplicar l’aprenentatge basat en el pensament en algunes assignatures, no hem pogut abordar-les totes ni tots els temes. No obstant això, volem conèixer la teva opinió! Així que entra en les nostres xarxes socials:: Facebook, Twitter, Instagram i Youtube, i explica’ns com ho faries en la teva assignatura!

T’esperem!

Entrades relacionades
Avaluació tradicional o avaluació competencial?
Aprenentatge emocional: què és i com aplicar-lo a classe?
Com treballar amb l’aprenentatge basat en problemes (ABP)
Fed UE
Didactic Labs, en el marc del Programa d'Iniciació a l'exportació de l'ICEX, ha comptat amb el suport de l'ICEX i el cofinançament del fons Europeu FEDER, per contribuir al desenvolupament internacional de l'empresa i del seu entorn.
Logos footer
Go up