Per què és important la formació del professorat?
2 de setembre de 2022

La formació del professorat constitueix un element fonamental per donar resposta als nous reptes educatius que planteja la societat actual, tractant-se del factor clau per aconseguir la millora de la competència professional de cada docent, cosa que contribuirà, en conseqüència, al desenvolupament d’un ensenyament de qualitat i equitat. És indiscutible, doncs, el paper del professorat com a element determinant d’una qualitat educativa.

La formació permanent és un bon recurs per apropar el professorat cap a un model docent reflexiu, indagador i creatiu, capaç de respondre a la seva realitat educativa i atendre eficaçment tot l’alumnat. La formació permanent del professorat té com a objectiu promoure el desenvolupament professional docent i millorar la qualitat de la pràctica educativa.

La formació permanent del professorat és considerada un dret i una obligació de tot el professorat. Article 102, LOE/LOMCE

Per aconseguir una formació de qualitat cal adaptar les estructures, els recursos i els procediments d’organització i funcionament del sistema als avenços produïts en el coneixement educatiu i les transformacions socials, econòmiques i tecnològiques que repercuteixen en l’àmbit educatiu i, especialment, en l’activitat docent, propiciant noves estratègies de formació que permetin solucionar els desajustos que en tot projecte es produeixen amb el temps.

Si parlem de qualitat educativa i de formar un alumnat competent per a la societat que li ha tocat viure només ho podrem aconseguir si comptem amb una formació dels seus professionals actualitzada i adaptada als reptes del sistema educatiu. Els problemes que se li planteja avui al centre docent són molt diferents dels que tenia fa alguns anys, per tant, no es poden considerar vàlides les antigues pràctiques i solucions per donar resposta a les noves situacions.

Com podem millorar?

Des d’Additio us oferim la possibilitat d’augmentar els vostres coneixements amb els nostres cursos de formació d’Additio Academy, formació no només per aprendre a treballar millor amb la plataforma, així com cursos sobre les millors eines i metodologies del sector educatiu per poder millorar el rendiment a classe .

Es tracta de formació en línia, que podràs realitzar al teu ritme i amb un ampli rang de cursos tant tutoritzats com autoformatius. Alhora, aquests poden ser reconeguts i certificats com a formació permanent del professorat, vàlids com a mèrits en oposicions o concursos de trasllats amb l’ajuda de la Universitat de Girona i AONIA.

Clica sobre la imatge i descobreix totes les opcions que et pot oferir Additio Academy

https://web.additioapp.com/training
Entrades relacionades
Additio Academy, el portal de cursos de formació permanent pel professorat
Com treballar la seguretat digital a classe?
Què és la competència digital docent?
Fed UE
Didactic Labs, en el marc del Programa d'Iniciació a l'exportació de l'ICEX, ha comptat amb el suport de l'ICEX i el cofinançament del fons Europeu FEDER, per contribuir al desenvolupament internacional de l'empresa i del seu entorn.
Logos footer
Go up