Què és la competència digital docent?
14 de febrer de 2022

A la societat actual, s’exigeix ​​a les noves generacions un nivell de competència digital avançat, ja que estan en contínua transformació, els hàbits d’aprenentatge de l’alumnat ha canviat, les seves necessitats i les seves circumstàncies ja no són les mateixes que fa deu anys, raó per la qual cosa, és essencial que des dels centres educatius puguin aprendre com donar una resposta educativa, didàctica i segura a les necessitats dels alumnes. Per aconseguir-ho, cal un docent amb una formació actualitzada i que tingui un grau de competència digital per emprendre el procés d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes i per afavorir l’adquisició de competències clau en l’alumnat.

 

Així doncs, definim que la competència digital docent és tot un conjunt d’habilitats, competències, coneixements i actituds que els docents han de tenir per fer un ús crític, dinàmic i creatiu de les TIC a les seves aules.

 

Per què és important la formació continuada del professorat?
La importància de la formació del docent a nivell educatiu digital, tant inicial com continua i és imprescindible per a l’èxit del sistema educatiu. La innovació i la investigació formen part de la funció del docent per afavorir la millora contínua dels processos d’ensenyament en les diferents etapes educatives.

Una formació útil del professorat haurà de reunir habilitats diferents com promoure la seguretat, l’autoestima, la creativitat, la capacitat d’innovació, la resolució de problemes educatius i la capacitat d’incorporar nous recursos a l’aula.

La formació del docent ha de ser formada per dues fases:

 • Capacitació inicial: s’ocupa de familiaritzar el professor en el reconeixement i maneig bàsic dels diferents dispositius tecnològics que hi haurà a les aules, explorant-ne les principals eines i la identificació dels materials educatius digitals.
 • Formació permanent: consisteix que el docent compta amb una diversitat de propostes de formació que el portaran a reflexionar sobre l’ús de les TIC a l’àmbit educatiu i utilitzar de forma creativa els recursos elaboradores per a les assignatures de primària i secundària.

Quins són els objectius de la formació permanent?

 • Adquisició de coneixements, conceptes o fets que cal adquirir
 • Adquisició d’actituds, comportaments que cal generar i desenvolupar
 • Desenvolupar destreses que han de ser dominades

Quins són els cinc pilars de la competència digital docent?
La formació en competències es basa en la unió de dos conceptes teòrics de les ciències de l’educació: el cognitivisme i el constructivisme. D’una banda, el cognitivisme s’ocupa de la manera com l’aprenent adquireix i aplica els coneixements i les habilitats; de l’altra, el constructivisme posa èmfasi en el paper actiu de l’aprenent.

Al següent apartat, trobareu les cinc competències que ha de tenir en compte un docent en la seva formació personal i professional:

 1. Informatització i alfabetització informacional. El docent hauria de saber identificar, organitzar, recuperar, guardar, i analitzar la informació i el contingut digital, avaluant-ne la finalitat.
 2. Comunicació i elaboració. Aquesta competència consisteix que el professor ha de dominar la comunicació a l’àmbit digital, compartir recursos i eines, compartir, interactuar i participar en comunitats i xarxes.

 

 

 1. Creació de contingut digital. En aquesta competència, el professor ha de saber com crear i editar continguts nous, vincular i reelaborar coneixements i continguts previs, fer produccions artístiques, continguts multimèdia i programació informàtica.
 2. Seguretat. És l’habilitat digital essencial i clau i consisteix en la protecció personal, la protecció de dades, la protecció de la identitat digital, l’ús de seguretat.
 3. Resolució de problemes. Aquesta competència està focalitzada a saber identificar necessitats i recursos digitals i també prendre decisions a l’hora d’escollir els recursos digitals.

 

 

Com millorar les competències digital docent?

 • Tenir una actitud positiva cap a les TIC.
 • Conèixer els usos de les TIC a l’àmbit educatiu.
 • Conèixer l’ús de les TIC al camp de la seva àrea de coneixement.
 • Utilitzar amb destresa les TIC en les activitats: editor de textos, correu electrònic i navegació per internet.
 • Adquirir l’hàbit de planificar el currículum integrant les TIC
 • Proposar activitats formatives als alumnes que considerin lús de TIC.
 • Avaluar permanentment l’ús de les TIC

 

Ús de la tecnologia a l’aula
Actualment, els professors tenen molts avantatges a l’hora de treballar a les seves aules, ja que hi ha una gran varietat d’eines digitals que ajuden el professor a poder fer les classes i avaluar els alumnes de manera àgil i eficaç.

Entre les eines més didàctiques, professionals i que serveixen de gran ajuda per al professor a l’hora de preparar les classes: Additio que compta amb una sèrie de funcions per facilitar moltes de les tasques que realitza un docent a l’hora de preparar i impartir les seves classes classes com:

 • Quadern de notes digital: permet la gestió dels grups d’alumnes i les notes de forma pràctica i senzilla.
 • Planificador de classes: una altra de les funcions de Additio per facilitar les tasques del professor és el planificador de classes.
 • Calendari i horaris: amb la plataforma es poden crear calendaris amb esdeveniments programats, podent mostrar-se amb vista setmanal o mensual.
 • Importació i exportació de dades: Additio disposa d’un sistema d’importació de dades des de fitxers creats al full de càlcul Microsoft Excel.
 • Compartir amb altres docents, famílies i alumnat: el sistema de notes, calendaris, esdeveniments i altres dades es pot compartir amb altres docents que utilitzin la plataforma.

Interessat a desenvolupar la competència digital docent?
Additio ofereix juntament amb Aonia i la Universitat de Girona, un curs de competència digital docent amb certificació i punts vàlids per a oposicions i concursos de trasllats.

 

Fed UE
Didactic Labs, en el marc del Programa d'Iniciació a l'exportació de l'ICEX, ha comptat amb el suport de l'ICEX i el cofinançament del fons Europeu FEDER, per contribuir al desenvolupament internacional de l'empresa i del seu entorn.
Logos footer
Go up