Parlem amb SomDocents
9 de desembre de 2016

A qui es dirigeixen els cursos de SomDocents?

Els cursos de SomDocents estan dirigits a tots els professionals dedicats al món de l’educació, siguin mestres, professors, psicopedagogs, educadors socials, estudiants i altres professionals interessats en ampliar els seus coneixements i que vulguin créixer personal i professionalment.

“És important que aquests professionals es formin de manera continuada per garantir als seus alumnes una formació actual, global i transversal que els prepari de cara a un futur en constant canvi, no només oferint-los coneixements sinó també habilitats.”

 

Quins tipus de cursos s’imparteixen?

Tenim una gran varietat de cursos i de moltes temàtiques diferents. Hi ha cursos relacionats amb l’atenció a la diversitat, com el d’altes capacitats, educació especial, gestió de les conductes conflictives o educació emocional; els d’idiomes, per aprendre anglès i com treballar la metodologia AICLE; la metodologia d’enfocament globalitzat, amb el curs d’intel·ligències múltiples; alguns centrats en una etapa educativa, com el de psicomotricitat per infantil o ser tutor a primària per a l’etapa de 6 a 12 anys; sense oblidar-nos dels cursos centrats en la competència digital docent. Aquests cursos apropen als docents eines TAC per aplicar-les a l’aula. Al curs d’Aplicacions 2.0 es treballa el blog, el wiki i el portafoli digital i amb el curs Eines TAC: el quadern de notes digital es dóna tota la informació per treure el màxim profit d’aquesta eina creada per Additio App.

Si consulteu la nostra pàgina web podeu trobar-ne molts més.

 

Quina és la vostra filosofia i metodologia educativa?

Volem que els docents que es formin amb nosaltres s’emportin el major nombre d’experiències perquè les puguin aplicar a les seves aules. Els fòrums són una gran eina per compartir aquests coneixements. A més s’ofereixen un gran nombre de recursos i els materials que ha de crear l’alumne seran d’aplicació directa en la seva pràctica educativa.

Tots els nostres cursos són online i es treballen a través d’un Moodle. Això pot semblar un inconvenient perquè no hi ha contacte directe amb el tutor o amb els docents però amb aquesta manera de treballar els alumnes tenen més llibertat i poden fer-ho al seu ritme. A més tenen més temps lliure per dedicar-se a altres coses.

Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i una enquesta final de satisfacció, molt important per a nosaltres ja que ens serveix per continuar millorant dia a dia.

 

Un dels valors destacats de SomDocents és que gran part de l’equip de fundadors, és o ha sigut docent. Com valoreu el nivell de formació dels docents en l’ús de les eines TIC/TAC?

La formació en l’ús d’eines TAC en els docents és a títol individual. Cada docent ho fa perquè l’interessa i vol apropar aquest món als seus alumnes. Això fa que es perdi molts dels recursos digitals que ens poden oferir aquestes eines.

Actualment, per optar a llocs específics de treball és necessari activar uns perfils professionals. Un d’aquests perfils és de competència digital docent. És una manera de fer que els docents s’apropin més a aquestes eines i puguin aprofitar-les al màxim. Si els professionals de l’educació treballen amb eines TAC a les aules, els alumnes es familiaritzen amb el seu ús. Aquest és un aspecte molt important perquè la societat en què vivim cada vegada és més tecnològica.

 

Quines necessitats identifiquen els docents i quines noves propostes de formació us sol·liciten?

Trobem que hi ha molta necessitat de formació i també diversitat. Sobretot sol·liciten formació relacionada amb els perfils professionals i cursos que ofereixin recursos didàctics d’aplicació directa a l’aula.

Estan molt interessats a continuar formant-se en diferents eines TAC, com diferents aplicacions enfocades a l’educació o la robòtica. Però també volen cursos més centrats en la persona, com educació emocional, diferents maneres de treballar amb els alumnes o les diverses necessitats que poden presentar aquests.

 

Com treballeu els nous perfils de competències digitals?

Que els docents desenvolupin la seva competència digital vol dir que s’incrementi l’ús didàctic de les tecnologies en el procés d’ensenyament-aprenentatge i així aconseguir que els alumnes també assoleixin aquesta competència.

Per això i perquè les noves tecnologies estan presents en molts aspectes de la nostra vida quotidiana -i cada vegada més a la dels nostres alumnes- és de gran importància formar-se en aquest aspecte.

Amb els nostres cursos, l’aplicació de les eines TAC a l’aula es fa més senzilla perquè tot el que es demana és d’aplicació directa a la pràctica educativa del docent. Un exemple d’això és quan es demana crear un blog amb el qual el docent pot continuar treballant a l’aula amb els seus alumnes, si encara no ho feia, o quan es treballa la utilització de rúbliques a l’app d’Additio per tal d’avaluar als alumnes.

“Hem de treballar de valent perquè gran part del professorat assoleixi la competència digital, entendre l’ús de les eines TAC i per aconseguir que aquestes eines siguin un facilitador de l’ensenyament per als nostres alumnes.”

 

Fed UE
Didactic Labs, en el marc del Programa d'Iniciació a l'exportació de l'ICEX, ha comptat amb el suport de l'ICEX i el cofinançament del fons Europeu FEDER, per contribuir al desenvolupament internacional de l'empresa i del seu entorn.
Logos footer
Go up