Exemples d’aplicació pràctica del mètode Montessori a l’aula
9 d'abril de 2024

El mètode Montessori és segurament una de les metodologies educatives més conegudes i practicades arreu del món. Desenvolupat per Maria Montessori a principis del segle XX, aquest mètode posa el focus a la capacitat innata dels nens i nenes per aprendre i desenvolupar-se. Així, doncs, es dissenyen materials i es prepara l’ambient específicament per potenciar aquesta capacitat natural dels nens i nenes.

Ja hem abordat anteriorment aquesta temàtica al nostre bloc, però es tracta d’un mètode tan emprat avui que creiem que mereix més continguts. Per això, en aquesta ocasió us portem exemples d’aplicació pràctica del mètode Montessori a l’aula. Llestos?

Imatge de Freepik

En què consisteix el mètode Montessori?

El mètode Montessori té algunes característiques clau que fan d’aquest mètode un dels més exitosos i admirats en l’àmbit educatiu. A continuació et detallem algunes de les característiques principals que has de tenir en compte:

 • Enfocament a l’aprenentatge per descobriment: com hem comentat anteriorment, el mètode Montessori busca potenciar la capacitat innata dels nens i nenes per descobrir i aprendre. Per això, es practica l’aprenentatge per descobriment, on l’alumnat aprèn a partir del que va fent i de la pràctica.
 • Materials dissenyats específicament: per l’aplicació del mètode Montessori a l’aula, es dissenyen materials específics, que solen ser sensorials. Aquests materials permeten l’aprenentatge autodirigit dels nens i les nenes, aprenent a través de l’experiència pràctica.
 • Grups d’edat: al mètode Montessori, es dóna importància a l’aprenentatge que poden adquirir uns nens d’altres nens, i és per això que es defensa el fet de tenir classes amb diferents edats, generalment abastant 3 anys.
 • Paper del docent: al mètode Montessori, el docent guia i facilita l’aprenentatge de l’alumnat, oferint suport en cas necessari, i abordant les necessitats educatives individuals que pugui tenir.
 • Adaptació al ritme individual d’aprenentatge: es té en compte que tots els nens i nenes tenen diferents ritmes d’aprenentatge, i es busca adaptar les activitats i els materials perquè puguin progressar al seu ritme.
Imatge de Freepik

Beneficis de l’aplicació del mètode Montessori a l’aula

El treball amb el mètode Montessori a l’aula comporta alguns beneficis que val la pena tenir en compte:

 • Foment de la independència: l’alumnat pot treballar al seu ritme, descobrint per ell mateix els diferents coneixements. Això en fomenta la independència i l’autonomia a l’hora d’aprendre.
 • Ambient col·laboratiu: els materials dissenyats segons el mètode Montessori promouen el treball col·laboratiu i un entorn d’aprenentatge mutu on els uns s’ajuden als altres.
 • Adquisició d’habilitats pràctiques per a la vida quotidiana: el mètode Montessori fomenta un estil d’aprenentatge que permet adquirir i desenvolupar habilitats essencials per a la vida quotidiana, com són habilitats socials, habilitats de comunicació, habilitats emocionals…
Imatge d’Anastasia Shuraeva a Pexels

Exemples d’aplicació pràctica del mètode Montessori a l’aula a l’etapa d’Infantil

Infantil és segurament l’etapa en què pot aportar més beneficis el mètode Montessori, ja que fomenta la curiositat de l’alumnat i se li deixa llibertat per explorar allò que li capti més l’interès. A continuació oferim algunes idees per aplicar de manera pràctica el mètode Montessori a Infantil:

 • Racó sensorial: pots establir un racó de l’aula on hi hagi diversos materials, amb diferents colors, textures i formes. Això estimularà els diferents sentits dels nens, ja que cadascun dels materials té un so diferent, un tacte diferent, un color diferent… Com a docent, pots guiar els nens en la identificació dels materials o en el seu ús correcte, però els has de deixar llibertat per explorar per ells mateixos com manipular-los.
 • Art i creativitat: una altra manera d’aplicar el mètode Montessori a l’aula és proporcionar un espai als nens i nenes per desenvolupar la creativitat. Proporciona al teu alumnat materials com paper, pintures, aquarel·les, llapis de colors, plastilines, revistes, i veuràs com flueix la seva creativitat! Pots guiar-los en l’ús i l’aplicació d’aquests materials, però dóna’ls autonomia perquè triïn com volen expressar-se artísticament.
Imatge d’Anastasia Shuraeva a Pexels

Exemples d’aplicació pràctica del mètode Montessori a l’aula a l’etapa de Primària

A l’etapa de Primària, també hi ha moltes maneres d’introduir el mètode Montessori per desenvolupar la curiositat dels nens i nenes. Vegem-ne alguns exemples:

 • Matemàtiques manipulatives: una bona manera d’aplicar el mètode Montessori a l’aprenentatge de matemàtiques és establir una sèrie de materials que permetin “tocar” les matemàtiques. És a dir, pots preparar alguns materials (com caniques, blocs de números, pedres, trencaclosques…) perquè el teu alumnat pugui resoldre problemes de manera pràctica.
 • Activitats pràctiques de la vida quotidiana: una altra manera de treballar seguint el mètode Montessori és animar el teu alumnat a fer activitats relacionades amb la vida quotidiana, com ordenar l’espai o tenir cura de plantes, entre d’altres idees. A més, aquest tipus d’activitats també les poden fer a casa, per la qual cosa l’aprenentatge a classe té una continuïtat a casa.
 • Espai de reflexió: amb el mètode Montessori també es poden desenvolupar les habilitats emocionals de l’alumnat. Una manera de fer-ho és establint un espai a l’aula dedicat a la reflexió i a passar temps amb un mateix. Hi pot haver alguna cadira, alguns coixins, i alguns llibres o objectes que puguin ajudar el teu alumnat a tenir un moment de tranquil·litat si ho necessiten. Això augmentarà el benestar emocional de l’alumnat i els donarà eines per regular les seves emocions en cas necessari.
Imatge de cottonbro studio a Pexels

Exemples d’aplicació pràctica del mètode Montessori a l’etapa de Secundària

Tot i que es coneix més l’aplicació del mètode Montessori a les etapes d’Infantil i Primària, també es pot aplicar a l’etapa de Secundària. A continuació detallem alguns exemples de com ho podem fer:

 • Mentoria: pots establir un sistema de mentories, on alumnes de cursos superiors siguin mentors d’alumnes de cursos inferiors. Això és molt útil, per exemple, en l’estudi d’idiomes, ja que fomenta un aprenentatge superior entre iguals. Els mentors s’encarregaran d’oferir suport individualitzat, cosa que desenvoluparà la seva capacitat de lideratge i augmentarà el seu sentiment de responsabilitat i de pertinença. Els estudiants que rebin aquesta mentoria tindran un suport i desenvoluparan habilitats socials i de comunicació.
 • Desenvolupament de projectes empresarials: en assignatures com ara Economia o Empresa, pots animar el teu alumnat a crear el seu propi projecte empresarial, en funció dels seus interessos. Ells s’encarregaran de dur a terme tot el procés perquè aquest projecte pugui veure la llum, cosa que en fomentarà la creativitat i el pensament innovador.
Imatge de Freepik

Recorda que pots registrar totes les activitats que facis a Additio App

Si t’animes a aplicar el mètode Montessori a l’aula, pots registrar totes les activitats a Additio App. Ja sigui creant activitats al teu quadern d’avaluació, detallant les activitats al planificador de classes o enviant recursos a l’alumnat, tens moltes possibilitats que t’ajudaran a la teva docència.

Tens més idees de com aplicar el mètode Montessori a l’aula? Esperem les teves propostes a les nostres xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram i Youtube.


¡Ciao!

Entrades relacionades
Què és i com funciona el mètode Montessori?
Què és l’educació inclusiva?
Aprenentatge per descobriment: tips per aplicar-lo a classe
Fed UE
Didactic Labs, en el marc del Programa d'Iniciació a l'exportació de l'ICEX, ha comptat amb el suport de l'ICEX i el cofinançament del fons Europeu FEDER, per contribuir al desenvolupament internacional de l'empresa i del seu entorn.
Logos footer
Go up