3 idees innovadores per a desenvolupar la Intel·ligència Lingüística del teu alumnat
18 de maig de 2023

En aquest blog ja hem abordat anteriorment la teoria de les intel·ligències múltiples de Gardner, segons la qual hi ha diferents tipus d’intel·ligències que poden desenvolupar-se independentment.

Cada persona té unes intel·ligències més desenvolupades que d’altres, i per això és important que des de l’escola es treballi per a potenciar les diferents intel·ligències de l’alumnat.


Fa uns mesos vam parlar de com potenciar la intel·ligència logicomatemàtica dels estudiants, i avui toca veure idees innovadores per a desenvolupar la intel·ligència lingüística. Avanti amb el post!

Imatge d’EKATERINA BOLOVSOVA a Pexels

En què consisteix la intel·ligència lingüística?

La intel·ligència lingüística rep també els noms d’intel·ligència verbal o intel·ligència lingüisticoverbal, i és una de les intel·ligències proposades per Howard Gardner en la seva teoria de les intel·ligències múltiples.

Es tracta de la capacitat d’utilitzar el llenguatge de manera efectiva per a expressar i comprendre conceptes i idees, fer servir el vocabulari i la gramàtica adequadament, i l’habilitat de comunicar-se tant verbalment com per escrit.

Les persones que veuen potenciada la intel·ligència lingüística tenen facilitat per a la lectura, l’escriptura, la parla o la interpretació del llenguatge. A més, tenen habilitat per a aprendre idiomes, aprecien la literatura, i són hàbils comunicadors.

És important treballar per a potenciar la intel·ligència lingüística en l’àmbit educatiu, ja que ajuda als estudiants a desenvolupar el seu pensament crític, a millorar la seva capacitat de comunicació, a comprendre diferents tipologies de textos, a debatre de manera efectiva, etc.

Imatge de Mary Taylor a Pexels

Quins beneficis té treballar la intel·ligència lingüística a l’aula?

Treballar per al desenvolupament de la intel·ligència lingüística a l’aula té nombrosos beneficis per als estudiants, que són els següents:

  • Comprensió lectora: en desenvolupar aquest tipus d’intel·ligència, els estudiants obtenen eines per a millorar la seva habilitat per a comprendre textos i analitzar la informació que es presenta.
  • Ampliació de vocabulari: en treballar amb la intel·ligència verbal, el teu alumnat aconsegueix un vocabulari més ric i variat, la qual cosa els ajuda a millorar la seva capacitat de comunicació i a expressar-se de manera més precisa i adequada.
  • Pensament crític: la millora de la comprensió lectora i de l’habilitat de comunicació ajuda els estudiants a desenvolupar el pensament crític. En aprendre a analitzar i sintetitzar informació, adquireixen habilitats per a formular arguments lògics propis d’un pensament més reflexiu.
  • Comunicació efectiva: l’alumnat adquireix habilitats per a comunicar-se de manera clara, coherent i persuasiva, de manera verbal i de manera escrita.
  • Millora en altres àrees acadèmiques: el desenvolupament de la intel·ligència lingüística incideix positivament en altres àrees acadèmiques i assignatures, com la literatura, filosofia, ciències socials, entre altres. Això és pel fet que adquireixen la capacitat de comprendre, analitzar i crear textos complexos de diferent índole.
Imatge d’Olia Danilevich a Pexels

Idea 1: Club de lectura virtual

Una primera idea per a desenvolupar la intel·ligència lingüística del teu alumnat és crear un club de lectura virtual. Amb la funcionalitat de crear grups a Additio, pots establir un grup per a formar un club de lectura virtual.

En aquest club de lectura, els estudiants poden llegir diferents llibres i tipologies de textos, promovent així la lectura de textos més enllà de la literatura tradicional. Això pot incloure articles periodístics, assajos, biografies, llibres de divulgació científica, llibres d’història, poesia, etc. L’interessant és que l’alumnat estigui exposat a diferents estils i gèneres literaris, amb textos de diferent índole i de diferent complexitat.

A partir d’aquestes lectures, estableix diferents tipus d’activitats (fins i tot poden ser d’autoavaluació i coavaluació) que permetin la discussió de les lectures i la posada en comú de visions. Això promourà el pensament crític i l’habilitat d’expressar-se oralment sobre diferents temes.

Imatge d’Alexis Brown a Unsplash

Idea 2: Desafiament d’escriptura

Una segona idea per a treballar la intel·ligència lingüística a classe és promoure desafiaments d’escriptura entre els estudiants. De manera periòdica (tu tries si és setmanal, quinzenal o mensualment), pots proporcionar temes interessants i demanar a l’alumnat que escrigui diferents tipus de textos sobre la base d’aquests temes. Per exemple, assajos, poemes, articles periodístics, contes…

Amb aquesta mena d’activitats, estimularàs la creativitat i les habilitats d’escriptura del teu alumnat. A més, obtindran les eines comunicatives necessàries per a desenvolupar diferents tipus de textos, adaptant-se a diferents contextos comunicatius. A part, si fomentes que comparteixin els textos entre ells, potenciaràs el treball col·laboratiu i l’aprenentatge cooperatiu.

Fes servir les funcionalitats de comunicació d’Additio per a oferir retroalimentació al teu alumnat sobre el seu acompliment a l’hora d’escriure els textos, i ofereix-los indicacions sobre els seus punts forts i les seves àrees de millora.

Imatge de Santi Vedrí a Unsplash

Idea 3: Podcast escolar

Una última idea per a treballar la intel·ligència lingüística a classe és animar al teu alumnat a crear el seu propi podcast escolar. Per a crear-lo, hauran d’investigar sobre una temàtica i ser capaços de sintetitzar tota la informació per a desenvolupar el podcast, creant un guió. En l’enregistrament del podcast, hauran de discutir sobre temes rellevants o fins i tot realitzar entrevistes. Com pots observar, intervenen un munt de tasques relacionades amb el desenvolupament de la intel·ligència lingüística.

Això posarà a prova les seves habilitats de comunicació, la seva creativitat i la seva capacitat per a expressar-se oralment. A més, el fet de fomentar diverses temàtiques permetrà que el teu alumnat fomenti els seus interessos i enforteixi la seva intel·ligència lingüística en diferents contextos.

No oblidis fer servir les eines d’avaluació d’Additio per a avaluar la tasca i proporcionar feedback sobre el seu desenvolupament. Això ajudarà els teus estudiants a ser conscients dels seus punts forts i de les seves àrees de millora.

Imatge d’Austin Distel a Unsplash

Quines altres idees ens donaries?

Aquestes són només algunes de les idees que pots aplicar a classe per a treballar la intel·ligència lingüística dels teus estudiants. No obstant això, segur que n’hi ha moltíssimes més, així que explica’ns en les nostres xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram i Youtube.

I no oblidis que pots provar moltes funcionalitats de manera gratuïta amb el pla Additio Starter! 😉

Bye!

Entrades relacionades
4 idees per a potenciar la intel·ligència lògic-matemàtica dels teus estudiants
Ús d’eines TIC a classe
Eines d’IA que et serviran per a classe
Fed UE
Didactic Labs, en el marc del Programa d'Iniciació a l'exportació de l'ICEX, ha comptat amb el suport de l'ICEX i el cofinançament del fons Europeu FEDER, per contribuir al desenvolupament internacional de l'empresa i del seu entorn.
Logos footer
Go up