Ús d’eines TIC a classe
29 de desembre de 2021

Les eines TIC són el conjunt de tecnologies desenvolupades actualment que permeten una comunicació de la informació més eficient, les quals han modificat la manera d’accedir al coneixement i alhora les relacions humanes.

Les sigles corresponen a Tecnologies de la Informació i la Comunicació i avui dia estan jugant un paper clau en el desenvolupament de noves polítiques i projectes educatius.

 

L’ús de les TIC amb la pandèmia

Les TIC han esdevingut un instrument essencial a l’hora d’oferir als estudiants una formació integral en tot moment que els permeti desenvolupar totes les seves capacitats i habilitats digitals, enriquint així el procés d’ensenyament-aprenentatge amb metodologies dinàmiques i innovadores.

Durant la pandèmia, hi ha hagut moments en què ens resultava impossible anar a classe per poder treballar amb normalitat, per la qual cosa es va potenciar el teletreball i les classes en línia. Ha estat en aquell moment quan les eines TIC han adquirit un paper molt més important a l’educació.

Poder continuar treballant a distància ha estat imprescindible per mantenir el nivell acadèmic de l’alumnat i, dins de tot aquest caos, conservar una mica la normalitat. La instantaneïtat d’aquestes eines han permès continuar treballant al mateix ritme, fent classes virtuals, pujant lliuraments a diferents plataformes educatives, i fins i tot fent exàmens des de casa amb quizzes.

 

 

Quins són els avantatges de les eines TIC?
  1. Les TIC ajuden els alumnes a desenvolupar noves capacitats i ser més creatius. Amb les TIC s’estimula el desenvolupament de la imaginació i la iniciativa. Són una eina valuosa a l’hora d’elaborar treballs tant a nivell de contingut com formal.
  2. Millora el rendiment acadèmic dels alumnes ja que la seva experiència de classe també millora substancialment
  3. S’incrementa la motivació i els nivells d’atenció, contribuint a una efectivitat més gran en el procés d’aprenentatge
  4. Augmenta la responsabilitat i sensació d’autonomia de l’alumne
  5. Els alumnes usen la Tablet com a eina de treball a casa, cosa que dóna peu a incorporar noves metodologies d’aprenentatge, educació online, aula invertida, etc…
  6. Augmenta l’interès. Amb recursos tan rics i diferents com poden ser els vídeos, webs, gràfics i jocs, les matèries més tradicionals són més interessants. Els continguts multimèdia són una eina molt útil per apropar les diferents assignatures a l’alumnat de manera completa i entretinguda.
  7. El treball col·laboratiu es veu clarament potenciat amb les diferents eines digitals. Resulta més senzill que mai crear projectes en equip, cooperar i aprendre els uns dels altres.
  8. S’afavoreix el diàleg proper entre alumnes i professors a través de diferents canals, de manera més espontània i menys formal.

Consells clau per a un ús correcte de les TIC a l’aula

Les TIC perquè realment puguin tenir un ús educatiu han de ser ben utilitzades i treure’n el màxim rendiment. Per això, és fonamental que s’utilitzin com un mitjà i no com un fi. “Primer cal pensar ‘què’ es vol ensenyar i ‘com’ es vol ensenyar i, després, ‘amb quin’ mitjà: si la pissarra digital, la tauleta o qualsevol altre mitjà tecnològic que es consideri adequat”, segons explica Javier Arróspide , professor de Tecnologia al Col·legi Internacional SEK el Castell.

Així mateix, l’alumnat ha d’entendre que és una eina d’aprenentatge, no un joc, per això també treballem la responsabilitat i la gestió del temps. L’alumnat ha de controlar el temps que es connecten, ja sigui a l’ordinador, a la tauleta, al mòbil oa qualsevol altre dispositiu similar.

Recursos TIC que es poden fer servir a l’aula

Per poder implementar les TIC a l’aula cal formar-se i conèixer les eines que ens ofereixen les noves tecnologies, així com definir les necessitats dels alumnes i els objectius curriculars. Només així serà possible crear un entorn d’aprenentatge flexible i implementar les estratègies i les eines necessàries perquè desenvolupin totes les seves capacitats. Alguns exemples de recursos TIC són els següents:

Recursos visuales como videos, imágenes o documentos PDF que puedan servir com un más a más para el alumnado poder entender aún mejor el temario. 

LMS: es tracta d’eines educatives dissenyades per facilitar la interacció i l’organització del grup classe. Google Classroom, Microsoft Teams o Moodle són algunes de les LMS més importants al sector de l’educació. Permeten mantenir la feina a distància, realitzar tasques, entregues, etc.

Plataformes per fer videotrucades i mantenir la “presencialitat” a classe. D’aquesta manera podrem mantenir el contacte amb els alumnes, mantenir un contacte més estret, etc.

Plataformes educatives com Additio permeten la gestió del treball a classe, la creació de diferents mètodes d’avaluació, així com l’avaluació d’aquests i la posterior tramesa a l’alumnat. D’aquesta manera mantenim el contacte amb el nostre alumnat i segueixen gaudint del seguiment constant que poden tenir a classe, també a casa.

 

Fed UE
Didactic Labs, en el marc del Programa d'Iniciació a l'exportació de l'ICEX, ha comptat amb el suport de l'ICEX i el cofinançament del fons Europeu FEDER, per contribuir al desenvolupament internacional de l'empresa i del seu entorn.
Logos footer
Go up