Amb la nova versió d’Additio aquest curs res no et pararà!
30 d'agost de 2021

En aquest post, intentarem resumir les principals novetats que hem llançat a l’última actualització duta a terme a Additio durant aquest estiu.

Per començar, us presentarem les innovacions que podreu trobar a l’apartat dels docents:

 

 • Redisseny complet de l’aplicació (comptes de professor, alumnat, famílies i administradors)

Com sempre seguim apostant per la usabilitat i l’experiència d’usuari com a punts diferencials. Per a nosaltres, més enllà del que fa la plataforma, és indispensable valorar el COM HO FA.

Que sigui fàcil, accessible i multiplataforma per a nosaltres són elements indispensables i que seguirem millorant dia a dia per aportar-la millor experiència de treball possible en tot moment…

 

 • Nou planificador d’unitats didàctiques i projectes

Com a novetat estrella d’aquest any, tenim la incorporació del nou planificador. 

En aquest, podrem adaptar la planificació de les nostres classes segons anem avançant en el dia a dia, modificant i afegint àmbits acords amb el seguiment dels alumnes, mentre anem preparant i fent la concreció curricular.

A més, podrem incloure totes aquelles competències i criteris amb els que anem a treballar en l’activitat, afegir recursos, rúbriques, quizzes, marcar objectius i afegir tots aquells continguts amb els que anem a treballar.

D’aquesta manera, podrem adaptar la planificació de les classes segons les necessitats de cada aula, i el seu ritme de treball, a més de poder definir els ítems a treballar, juntament amb la programació per estructurar els projectes.

 

 • Millores en les integracions amb LMS (Google Classroom, Microsoft Teams i Moodle)

En l’apartat d’integracions, podreu gaudir de novetats i millores en cadascuna d’elles, tant amb Moodle, com amb Classroom, com també amb Microsoft Teams, perquè pugueu treballar de manera més àgil i còmoda, aprofitant al màxim les possibilitats que ofereix la integració entre ambdues plataformes.

No penseu que només podreu trobar novetats en l’apartat de docents també us portem moltíssimes novetats per a tots els centres i les comptes d’alumnat i families com:

 

 • Seguiment d’incidències amb compensacions

En aquest apartat, hi trobareu noves opcions que us facilitaran moltíssim la gestió de la incidències, ja que permetrà:

-Configurar incidències a través del panell i els docents només hauran d’escollir dins de les opcions predefinides.
-Realitzar assignació de punts
-Configurar compensacions d’incidències a partir de l’acumulació de punts
-Informar d’automàticament per Edvoice
-Realitzar el recompte d’incidències segons cada tipus

 

 • Informes i millors en la gestió de l’assistència de centre

Podreu descobrir els nous informes, tant de notes, com d’assistència, incidències o seguiment, tots ells amb un format molt més visual i còmode.

Estan creats perquè sigui molt fàcil visualitzar el progrés, o la setmana sobre la qual vols consultar o fer recompte de les assistències entre moltes altres opcions.

No tenim cap dubte … quan les descobriu, us van encantar!

 

 • Codi únic per a tota la vida de Edvoice

A partir d’aquest curs amb un sol codi de Edvoice serà suficient per vincular l’alumnat i les famílies amb un alumne de centre, i es podran activar les comunicacions a nivell de centre, tutoria o grups classe sense complicacions.

A més, aquests codis únics seran reaprofitables d’un any a l’altre i no caldrà enviar-cada curs. Més fàcil impossible!

 

 • Millores generals en les configuracions

Trobareu moltes novetats en l’àmbit de les configuracions de diferents apartats que podreu anar descobrint a poc a poc.

Un exemple del que podreu trobar, és el tema de predefinir comunicacions, configuració prèvia per defecte a qui enviar missatges (alumnes, famílies o ambdós) en lloc que aparegui sempre alumnes i famílies, afegir etapes educatives, o definir des de la configuració el tipus d’incidències i hores d’assistència que apareguin al professorat entre moltes altres millores.

 

 • Nova secció alumnat

Des d’ara, en el panell de centres, trobareu un llistat amb tots els alumnes de centre. Aquests, apareixeran automàticament al crear un grup base amb alumnes i assignar-los un identificador a aquests. D’aquesta manera, podreu gestionar-los de forma àgil i ràpida.

 

 • Visualització de l’horari del professorat

Des del panell de centres, es podrà consultar i visualitzar l’horari de tots els docents, per poder saber en tot moment si estan fent classe, al fet que grup i en quina aula.

De la mateixa manera, s’inclourà properament l’horari dels alumnes als seus comptes de Edvoice perquè puguin consultar-lo en qualsevol moment que ho necessitin.

 

 • Importació de l’horari vía Excel

Per poder crear els horaris del professorat de forma àgil i ràpida, podràs fer una importació de l’horari via excel.

Dins dels grups base, podràs realitzar una assignació a partir de l’excel importat, dels horaris de tots els docents.

 

 • Gestió de pagaments i cobraments vía Edvoice

Edvoice permetrà també fer els pagaments de forma ràpida i àgil. Des del centre podreu emetre el cobrament i les famílies podran abonar directament amb un sol clic. Oblida’t de perseguir impagats o dedicar hores a la ingrata tasca del seguiment dels pagaments!

Sabem que són moltes novetats de cop que pot ser que molts no us espereu… però no us preocupeu! Teniu molt de temps per davant per poder descobrir i gaudir de totes les múltiples i noves funcionalitats i opcions que presenta Additio!

Fed UE
Didactic Labs, en el marc del Programa d'Iniciació a l'exportació de l'ICEX, ha comptat amb el suport de l'ICEX i el cofinançament del fons Europeu FEDER, per contribuir al desenvolupament internacional de l'empresa i del seu entorn.
Logos footer
Go up