Idees per treballar els ODS a classe
28 de juliol de 2022

Els ODS són les pautes que van marcar les Nacions Unides el 2015 per posar fi a temes presents en la societat actual i garantir que en el 2030 vivim en un món on es protegeix el planeta i als que vivim en ell.

Hi ha un total de 17 ODS dissenyats per acabar amb temes com la pobresa, la fam o la discriminació contra dones i nenes. 193 països del món van aprovar l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i es van comprometre a complir-los per a un món millor.

Però, quins són els ODS?

Els 17 Objectius de desenvolupament sostenible (ODS)
 • Fi de la pobresa

Aquesta pauta intenta posar fi a la pobresa extrema que més de 736 milions de persones encara viuen. Per al 2030, s’espera reduir, com a mínim, la meitat de proporció de persones que viuen en situació de pobresa i poder implementar mesures de protecció social a nivell nacional.

 • Fam zero

Se centra en objectius com posar fi a totes les formes de malnutrició, duplicar els ingressos dels agricultors…

 • Salut i benestar

Per garantir una bona salut i una esperança de vida més alta, l’Agenda del 2030 es proposa objectius com ara reduir la taxa de mortalitat materna o posar fi a malalties transmissibles. També té en compte factors com la prevenció de l’abús de substàncies i la reducció del nombre de morts per lesions d’accidents de trànsit, entre d’altres.

 • Educació de qualitat

Aconseguir una educació inclusiva, de qualitat i per a tots per assegurar que tots els nens i nenes puguin arribar a completar correctament la seva educació. En aquest punt, es pretén garantir l’accés equitatiu a una educació de qualitat, eliminar les desigualtats de gènere a nivell educacional i professional o construir instal·lacions que tinguin en compte persones amb necessitats especials, entre d’altres pautes.

 • Igualtat de gènere

Des d’eliminar totes les formes de violència fins al reconeixement de les cures i el treball domèstic no remunerat, passant per aprovar les polítiques que promouen la igualtat de gènere.

 • Aigua neta i sanejament

Objectius per aconseguir laccés universal i equitatiu a laigua potable, aconseguir accés a serveis de sanejament de laigua o la implementació de recursos híbrids.

 • Energia assequible i no contaminant

Garantir l’accés universal a serveis energètics fiables, duplicar la taxa de millora de l’eficiència energètica o millorar la tecnologia per oferir serveis energètics moderns i sostenibles per als països en desenvolupament.

 • Treball decent i crecixement econòmic

Per aconseguir que les persones no visquin en un ambient de desigualtat i en condicions de pobresa extrema, l’Agenda del 2030 s’ha proposat aconseguir una feina decent per a tothom. S’espera que per al 2030 s’hagi millorat la producció i el consum eficient dels recursos mundials, s’assoleixi l’existència de llocs de treball productius i decents.

 • Indústria, innovació i infraestructura

La inversió en infraestructura i la innovació són motors fonamentals del creixement i el desenvolupament econòmic.

 • Reducció de les desigualtats

La desigualtat d’ingressos augmenta, és per això que és clau millorar la regulació i el control dels mercats i les institucions financeres i fomentar l’assistència per al desenvolupament i la inversió estrangera directa per a les regions que més ho necessitin.

 • Ciutats i comunitats sostenibles

Per al 2030, s’espera poder proporcionar accés a sistemes de transport segurs i assequibles, s’augmenti la urbanització sostenible, es redueixin significativament el nombre de morts i l’impacte ambiental negatiu, entre d’altres.

 • Producció i consum responsables

Entre els objectius a complir estan programades accions com la reducció a la meitat del malbaratament d’aliments i la generació de deixalles, animar les empreses a l’adopció de pràctiques sostenibles o oferir ajuda als països en desenvolupament a enfortir la seva capacitat tecnològica per avançar cap a produccions més sostenibles.

 • Acció pel clima

Millorar l’educació i la sensibilització per a la prevenció del maltractament al clima i promoure mecanismes per augmentar la capacitat per a la planificació i la gestió.

 • Vida submarina

S’espera que quan s’arribi al 2030 s’hagin minimitzat els efectes de l’acidificació dels oceans, s’hagi reglamentat l’explotació pesquera i acabar amb la pesca excessiva i es protegeixin els ecosistemes marins, entre d’altres.

 • Vida d’ecosistemes terrestres

Per reduir la pèrdua d‟hàbitats naturals, s‟han marcat uns objectius que van des de l‟adopció de mesures per reduir la degradació dels hàbitats naturals fins a augmentar el suport mundial contra la caça furtiva i el tràfic d‟animals. També hi ha objectius centrats en la lluita contra la desertificació.

 • Pau, justícia i institucions sòlides

Aquest apartat està dissenyat especialment per acabar amb tots els tipus de violència, així com enfortir la nostra societat amb objectius com posar fi al maltractament, a l’explotació, reduir la corrupció, transparentar els nivells institucionals o enfortir la participació.

 • Aliança per aconseguir els objectius

La finalitat d‟aquests objectius és poder millorar la cooperació i donar suport als plans nacionals en el compliment de les metes proposades

Consells per treballar els ODS a classe

És clau perquè l’alumnat es familiaritzi amb els ODS, que els comenci a veure i treballar a classe. És per això que us deixem algunes idees per incorporar els ODS a les vostres sessions:

 1. Crea un puzzle dels ODS 

Una forma molt creativa perquè l’alumnat aprengui a relacionar els conceptes es mitjançant un puzzle. D’aquesta manera, podran anar memoritzant visualment els 17 ítems.

Exemple de puzzle amb els ODS
 1. Treballem la memòria amb els ODS

Aquest exercici de cartes permet al teu alumnat tenir una visió més clara del que signifiquen determinats objectius. Pots fer servir aquest exercici per repassar els objectius i que els teus alumnes no els oblidin mai.

Començant per un nivell més bàsic perquè s’entenguin les bases de cadascun, sempre pots aprofundir cada cop més en cada objectiu. Per exemple, què vol dir realment “Garantir la gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a tots”. Quines mesures cal prendre per assolir aquest objectiu?

 1. Crea grups classe de discussió

Una altra opció útil i senzilla és crear grups de treball on puguin discutir entre ells cadascun dels objectius de desenvolupament, així podran exposar les seves idees amb els seus companys i tenir una visió més àmplia de cadascun.

Plànol de classe a Additio
 1. Posem a prova els coneixements!

Una bona manera de posar a prova els coneixements que ha adquirit el nostre alumnat és mitjançant un quizz. Crea les preguntes per avaluar el seu aprenentatge i resoldre-les a classe, és una gran manera d’aprendre encara més.

Quizzes d’Additio
Fed UE
Didactic Labs, en el marc del Programa d'Iniciació a l'exportació de l'ICEX, ha comptat amb el suport de l'ICEX i el cofinançament del fons Europeu FEDER, per contribuir al desenvolupament internacional de l'empresa i del seu entorn.
Logos footer
Go up