Crònica resum del 1r EdCamp realitzat a Girona
6 de desembre de 2016

El passat dissabte 26 de novembre de 2016 va tenir lloc el primer EdCamp que es celebra a Girona, el segon de tot Catalunya.

Un EdCamp és una trobada oberta a tothom amb la finalitat de compartir aprenentatges, coneixements, inquietuds i passions sobre l’educació. Es basa en un aprenentatge entre iguals, i és a través de la conversa i l’intercanvi com es desenvolupa.

En un EdCamp no hi ha un programa definit per l’organització, ja que són els participants els qui construeixen conjuntament el programa a partir dels temes que són del seu interès, i a més és gratuït.

I tot això per aprendre, fer xarxa i desenvolupar-se personalment i professionalment per transformar l’educació!

I això és el que es va fer aquell dissabte, on prop de setanta participants els quals varen estar parlant durant tot el matí de temes com el treball per projectes, la realitat augmentada i la realitat virtual, l’escola inclusiva, les experiències emprenedores, el treball en equip, l’educació emocional, la motivació, les competències, l’avaluació, la gamificació o la formació dels docents.

Una de les sessions a destacar va ser la relacionada amb “Avaluació”,  en el document amb les notes col·laboratives dels assistents a la sessió es resumeix el següent:

  • Es va conversar sobre la inquietud de com avaluem els projectes. S’utilitzen rúbriques, però finalment sempre cal una nota i això és complicat.
  • Si es vol canviar la metodologia d’aprenentatge cal primer fer un canvi en la manera d’avaluar els alumnes.
  • Es planteja que hi ha diverses maneres d’avaluació: portfolis, observacions de l’alumnat, rúbriques, fer coavaluacions entre els mateixos alumnes, autoavaluacions…
  • És important que l’alumne sàpiga de què se l’avaluarà i com es farà abans de començar a treballar.
  • Es comenta que el que es pot fer és que els alumnes siguin partícips de la rúbrica d’avaluació.
  • S’ha de situar als alumnes en diferents situacions d’aprenentatge (prova escrita, capacitat de treball cooperatiu, avaluació del producte final, etc.) per tal de diversificar l’avaluació.
  • Quin mètode d’avaluació per a quin objectiu i en quin moment.
  • L’objectiu és que els alumnes aprenguin. Les notes són una eina que utilitzem perquè és un llenguatge que els alumnes entenen.
  • El que es pot valorar és el progrés de l’alumne, des d’on parteix aquest alumne i a on arriba.
  • Es comenta que és important que hi hagi una mica de consens entre el claustre per tal de seguir més o menys la mateixa línia pel que fa a les avaluacions.

Tant l’equip organitzador com les persones assistents vàren sortir molt engrescats i amb ganes de més conversa i debat.

Fed UE
Didactic Labs, en el marc del Programa d'Iniciació a l'exportació de l'ICEX, ha comptat amb el suport de l'ICEX i el cofinançament del fons Europeu FEDER, per contribuir al desenvolupament internacional de l'empresa i del seu entorn.
Logos footer
Go up