Com promoure la inclusió del col·lectiu LGBTIQ+ a l’aula
27 de juny de 2023

En el mes de l’Orgull, que té lloc ara al juny, és important promoure la inclusió del col·lectiu LGBTIQ+ en tots els àmbits de la societat. Un dels àmbits on és més important assegurar aquesta inclusió és en l’entorn educatiu, ja que ajuda a construir una societat més respectuosa. D’aquesta forma, és essencial que els docents treballin per a la integració del col·lectiu LGBTIQ+ a l’aula.

En el post d’avui, et donarem informació per a comprendre la importància d’incloure el col·lectiu LGBTIQ+ a l’aula, i et proporcionarem diverses recomanacions perquè ho puguis dur a terme amb èxit, no només aquest mes, sinó durant tot l’any.

Acompanya’ns en aquest viatge a la igualtat i el respecte!

Imatge de Cottonbro studio a Pexels

Comprenent el moviment i la diversitat LGBTIQ+

Abans d’endinsar-nos en com podem ajudar al col·lectiu LGBTIQ+ a l’aula, hem d’entendre una mica la història d’aquest col·lectiu, i alguns termes clau.

El col·lectiu LGBTIQ+ ha enfrontat al llarg de la seva història molta discriminació i situacions de desigualtat, que han fet sorgir nombrosos moviments socials per la lluita de la igualtat i el respecte cap al col·lectiu.

Un dels punts d’inflexió en la lluita pels drets del col·lectiu LGBTIQ+ va tenir lloc a Stonewall, el 1969. Es tracta d’uns disturbis que van sorgir en un bar de Nova York a favor dels drets del col·lectiu LGBTIQ+, i que avui dia s’han convertit en un símbol de resistència. És per això que al juny se celebra el mes de l’Orgull, en commemoració d’aquests fets.

Dins del col·lectiu LGBTIQ+, existeixen moltes identificacions sexuals i de gènere, que val la pena conèixer per a assegurar-nos de respectar la gran diversitat que hi ha:

 • Lesbiana: dona que sent atracció cap a les dones.
 • Gai: home que sent atracció cap als homes.
 • Bisexual: persona que sent atracció cap a més d’un gènere, ja sigui del mateix gènere o altres.
 • Transgènere: persona la identitat de gènere de la qual no es correspon amb el sexe assignat en néixer. Per exemple, una persona que neix com a dona però s’identifica com un home.
 • Intersexual: persona que neix amb característiques sexuals biològiques que no s’ajusten al comunament conegut com a masculí o femení.
 • Queer: persona que no s’identifica estrictament amb les identificacions sexuals o de gènere tradicionals.

Existeixen a més altres termes que s’englobarien dins de la “+”, ja que amb el pas del temps han anat sorgint més paraules per a definir diferents identificacions sexuals i de gènere que no es troben recollides en les principals inicials del col·lectiu.

Imatge d’Alexander Grey a Pexels

Beneficis de treballar per a la inclusió del col·lectiu LGBTIQ+ a l’aula

El fet que des dels centres educatius es treballi per a integrar el col·lectiu LGBTIQ+ a l’aula té nombrosos beneficis en els estudiants que formen part del col·lectiu, i també aquells que no formen part del col·lectiu. Entre ells estan:

 • Millora del benestar emocional: la inclusió del col·lectiu LGBTIQ+ a l’aula ajuda als estudiants que se senten part del col·lectiu a sentir-se acceptats i a sentir que l’aula és un espai segur per a ells. Això ajuda al fet que tinguin una major autoestima i tinguin una millora del seu benestar emocional.
 • Major rendiment acadèmic: el fet de crear un ambient segur per als estudiants del col·lectiu propícia un major aprenentatge. En sentir-se recolzats en l’entorn escolar, disminueix la seva por a l’assetjament i a la discriminació, permetent desenvolupar el seu potencial acadèmic.
 • Desenvolupament del respecte i l’empatia: la inclusió del col·lectiu LGBTIQ+ a l’aula ajuda a desenvolupar les habilitats socials de tots els estudiants, formin o no part del col·lectiu. I és que conscienciar sobre la diversitat d’identificacions sexuals i de gènere ajuda a fomentar l’empatia i el respecte de tots els integrants de la comunitat educativa.
Imatge de RDNE Stock project a Pexels

Recomanacions per a una inclusió amb èxit del col·lectiu LGBTIQ+ a l’aula

Havent vist tot l’anterior, ja coneixes en què consisteix el moviment LGBTIQ+, i com la creació d’un ambient respectuós a l’aula pot brindar nombrosos beneficis als teus estudiants. A continuació veurem algunes recomanacions per a assegurar-te que realitzes un procés d’inclusió amb èxit del col·lectiu LGBTIQ+ a la teva aula:

1) Fomenta l’ús d’un llenguatge inclusiu i respectuós

El fet de fer servir un llenguatge inclusiu és essencial per a construir un ambient segur i inclusiu.

Això es pot aconseguir de diverses formes, entre elles:

 • Ús de termes més generals que reconeguin diverses identitats de gènere: alumnat/estudiants (en lloc de nens i nenes), per exemple.
 • Evitar expressions estereotipades: com per exemple “home efeminat”.
 • Fer servir i respectar els pronoms que una persona decideix fer servir per a definir la seva condició personal.

2) Integra temàtiques LGBTIQ+ en el currículum de forma adequada

Una altra bona manera de treballar per a una major inclusió del col·lectiu LGBTIQ+ a l’aula és integrar de manera adequada temàtiques relacionades amb el col·lectiu LGBTIQ+ en el currículum de la teva assignatura.

Per exemple, si ets docent d’història, pots explicar les contribucions que han tingut persones del col·lectiu en el desenvolupament d’alguns esdeveniments històrics. O si ets docent de literatura, pots explicar com es tracta el tema del col·lectiu en la literatura d’algun autor.

A més, pots fomentar el debat i la participació dels estudiants, sempre que sigui de manera respectuosa.

Si ho necessites, amb el planificador de classes d’Additio App podràs dissenyar les teves sessions de classe, incloent-hi aquests aspectes relacionats amb el col·lectiu LGBTIQ+, i crear activitats relacionades.

3) Crea un ambient segur

Serà essencial que creïs un ambient segur, en el qual no hi hagi cap mena de discriminació cap als estudiants que formin part del col·lectiu. Aquesta és la forma en què pots aconseguir aquest ambient segur i de respecte:

 • Estableix clarament polítiques de discriminació i assetjament zero, tant dins com fora de l’aula. Si a nivell de centre ja existeixen aquestes polítiques i normes, és bon moment per a recordar-les als estudiants.
 • Forma’t i capacita’t en diversitat sexual i de gènere, així com en prevenció de la discriminació i assetjament.
 • Estableix canals de comunicació i de suport, a través dels quals els estudiants puguin buscar consell i suport en els docents i en els orientadors de l’escola. Per a això, serà important confiar en canals de comunicació com Edvoice, que permeten una comunicació bidireccional i en temps real.

4) Proporciona recursos i informació sobre el col·lectiu

Una última recomanació és que proporcionis informació sobre organitzacions que puguin donar suport als estudiants que ho necessitin, així com línies telefòniques que puguin ser útils, o grups d’ajuda.

També pots proporcionar recursos (com a webs o articles) que puguin ajudar als estudiants del col·lectiu. Això sí, assegura’t que són recursos de qualitat, recolzats per psicòlegs.

Finalment, pots convidar a persones del col·lectiu LGBTIQ+ a oferir xerrades o tallers en el centre educatiu. Això ajudarà a conèixer de primera mà experiències que puguin ser inspiradores.

Imatge d’Anete Lusina a Pexels

Duus a terme les recomanacions anteriors a la teva aula?

Les recomanacions anteriors són solament algunes de les moltes que pots dur a terme per a conscienciar sobre la importància d’integrar el col·lectiu LGBTIQ+ a l’aula, i assegurar que realment es facilita la seva inclusió. Quines altres recomanacions ens faries? Explica’ns en les nostres xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram i Youtube.

Ciao!

Entrades relacionades
Consells per a prevenir el ciberbullying a l’escola
La guia definitiva per parlar de salut mental a classe
Tinc un alumne amb discapacitat: com construeixo una classe inclusiva?
Fed UE
Didactic Labs, en el marc del Programa d'Iniciació a l'exportació de l'ICEX, ha comptat amb el suport de l'ICEX i el cofinançament del fons Europeu FEDER, per contribuir al desenvolupament internacional de l'empresa i del seu entorn.
Logos footer
Go up