Tinc un alumne amb discapacitat: com construeixo una classe inclusiva?
2 de març de 2023

T’ha passat alguna vegada que has tingut entre els teus estudiants un alumne amb discapacitat, i has dubtat sobre com assegurar-te que la teva classe sigui inclusiva?

La falta d’inversió i les grans ràtios d’alumnes provoquen que la integració i la inclusió dels alumnes amb discapacitat passin a un segon pla. No obstant això, si tens un alumne amb discapacitat a la teva classe i vols assegurar-te que la teva classe sigui inclusiva, no està tot perdut! En aquest post veurem alguns consells perquè el teu alumne se senti integrat a la teva classe.

Imatge de Katerina Holmes a Pexels

1. Primer de tot: entén quins tipus de discapacitat existeixen, i les seves implicacions

Un pas molt important abans de treballar per a la inclusió del teu alumne amb discapacitat, és entendre molt bé quins tipus de discapacitats hi ha, i com afecten la vida de les persones. Per exemple, si bé segurament ja coneixes que una discapacitat auditiva implica una pèrdua d’audició, és important que entenguis els diferents graus que existeixen, i com el teu estudiant pot no portar cap ajuda, portar audiòfons, portar implant coclear, parlar en llengua de signes, etc.

Hi ha molts portals on expliquen els diferents tipus de discapacitats que hi ha, però com a resum, serien les següents:

 • Discapacitat física: provoca la disminució de la capacitat de moviment d’alguna part del cos. Pot deure’s a un mal en els músculs o en el sistema nerviós, o pot ser provocat per un accident, etc.
 • Discapacitat intel·lectual: les persones diagnosticades tenen un funcionament intel·lectual per sota de la mitjana, i sol afectar les habilitats socials.
 • Discapacitat sensorial: aquí s’englobarien especialment la discapacitat visual i la discapacitat auditiva. La discapacitat visual afecta a la vista, i existeixen diferents nivells i pèrdues de visió. La discapacitat auditiva és una alteració de l’oïda interna, i existeixen diversos graus, per la qual cosa és important conèixer el cas concret per a saber com abordar-lo.
 • Discapacitat psicosocial: es tracta de la limitació que pateixen les persones que han estat diagnosticades amb algun trastorn mental i que s’han vist afectades per la discriminació i l’estigma.
 • Discapacitat múltiple: es dona quan hi ha una presència combinada de diverses discapacitats.

Quan ja coneguis en què consisteix cada tipus de discapacitat, hauràs d’investigar sobre com afecta a les persones, i més concretament de l’edat del teu alumne, ja que una discapacitat es viu diferent en funció de l’etapa vital de cada persona.

Imatge de SHVETS production a Pexels

2. Intenta entendre bé les necessitats del teu alumne o alumna

Una vegada ja coneguis bé en què consisteix la discapacitat que té el teu alumne o alumna, intenta entendre molt bé quines necessitats específiques té, especialment relacionades amb la teva classe. Ja sigui parlant amb ell o ella, amb la seva família o amb els seus tutors, has de prestar molta atenció al que necessita. En definitiva, es tracta d’escoltar.

Pren nota de les barreres educatives amb les quals es troba, així com de possibles solucions que li hagin pogut anar bé en altres ocasions.

Per exemple, un alumne amb discapacitat auditiva pot necessitar asseure’s en primera fila, o bé un alumne amb discapacitat intel·lectual pot necessitar instruccions simples i repetitives. En cas que l’alumne o la seva família no sàpiguen com abordar la discapacitat a classe, hauràs de recórrer al director o directora del centre, perquè et pugui guiar sobre com obtenir ajuda en aquest cas.

Durant el curs, pots fer servir la comunicació amb les famílies per a anar seguint de prop l’evolució de l’alumne amb discapacitat, i que la família estigui informada del que es va fent en classe.

Imatge de Tima Miroshnichenko a Pexels

3. Estudia com pots ajudar a la inclusió del teu alumne amb discapacitat a classe

Ara ja saps què és el que necessita el teu alumne per a poder seguir bé les teves classes. El següent pas és adoptar accions per a ajudar a materialitzar aquesta inclusió a la teva classe. Algunes accions a dur a terme són les següents (però no són les úniques):

 • Fes una adaptació dels materials perquè s’adeqüin a les seves necessitats: pots afegir-li subtítols als vídeos (per a discapacitat auditiva), usar un lector en veu alta (per a discapacitat visual), plantejar adaptacions d’esports en Educació Física (per a discapacitat física), etc. Recorda que pots reflectir totes aquestes adaptacions en la teva programació i així tenir-lo en compte en realitzar la classe.
 • Proporciona la possibilitat d’obtenir un reforç extra: alguns alumnes amb algunes discapacitats concretes poden necessitar que els proporcionis suport extra, o més acompanyament.
 • Ajusta el ritme i l’estructura de la classe: tenint en compte el seguiment que faci aquest alumne de la teva classe, planteja la possibilitat d’anar adaptant el ritme perquè pugui seguir-te sense problemes.
 • Sensibilitza a la resta de la classe sobre les diferents discapacitats, per a construir un clima de respecte i de tolerància. Això és un pas important per a evitar situacions de bullying i discriminació cap a persones amb discapacitat. Pots donar a conèixer experiències de persones amb discapacitat que puguin servir d’inspiració i que alimentin aquest clima de respecte.
Imatge de Mikhail Nilov a Pexels

4. Cuida el teu llenguatge

En moltes ocasions, les situacions discriminatòries neixen d’un ús del llenguatge incorrecte. Per això, és important detectar aquelles expressions que poden ser discriminatòries, per a substituir-les per altres de respectuoses. Segons un manual de COCEMFE, alguns exemples són:

 • No usar el terme “persona discapacitada”, sinó “persona amb discapacitat”
 • No usar termes com “retardat”, “invàlid”, “disminuït”, “mutilat”, sinó “persona amb discapacitat”
 • No usar la discapacitat com a substantiu (“el sord”, “el cec”), sinó emprar altres formes com a “persona amb discapacitat auditiva/visual”
 • No dir “persones normals” per a referir-nos a persones que no tenen discapacitats, sinó usar el terme “persones sense discapacitat”

Quina ha estat la teva experiència?

Si t’has vist en aquesta situació, explica’ns! Volem saber la teva experiència per a futurs posts, en els quals parlarem de discapacitats concretes i com abordar-les a l’aula. T’esperem en xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram i Youtube.

I recorda que amb el pla gratuït d’Additio Starter pots començar a fer servir Additio, i reflectir allà l’avenç del teu alumne/a.

Fins la pròxima!

Entrades relacionades
Com treballem l’atenció a la diversitat des d’Additio?
Estrès acadèmic. Com preparar al nostre alumnat pels exàmens?
La guia definitiva per parlar de salut mental a classe
Fed UE
Didactic Labs, en el marc del Programa d'Iniciació a l'exportació de l'ICEX, ha comptat amb el suport de l'ICEX i el cofinançament del fons Europeu FEDER, per contribuir al desenvolupament internacional de l'empresa i del seu entorn.
Logos footer
Go up