Treballa amb rúbriques a classe
15 de gener de 2022

Les rúbriques són una manera d’avaluar el nostre alumnat i que els ajuden a ser partícips del seu propi resultat i alhora del seu procés d’aprenentatge, coneixent així els errors i els encerts per millorar dia a dia.

 

“La rúbrica en si és un document que descriu diferents nivells de qualitat d’una tasca o projecte, donant un feedback informatiu a l’alumnat sobre el desenvolupament del seu treball durant el procés i una avaluació detallada sobre els treballs finals” explica Rosa Liarte, docent de Història a l’IES Eduardo Janeiro a Fuengirola (Màlaga) en una entrevista.

 

 

Avaluació formativa amb rúbriques
Un aspecte clau de les rúbriques és la possibilitat de poder avaluar aspectes més abstractes de l’aprenentatge, com ara la motivació, el treball en equip, la capacitat d’argumentació, etc.

D’aquesta manera, no ens centrem només en una nota. L’alumnat ha de comprendre el perquè d’aquest resultat, no només el valor numèric, sinó tots els aspectes que envolten el resultat final.

 

 

Com crear la rúbrica perfecta?
El primer que cal fer abans de crear una rúbrica serà determinar els objectius d’aprenentatge, és a dir, què volem obtenir del nostre alumnat mitjançant aquesta activitat. En el cas de fer una exposició oral, per exemple, podrem avaluar aspectes com ara la capacitat d’expressió, el contingut de l’exposició, la creativitat, si ha estat comprensible, etc.

Un cop tenim clar el nostre objectiu, arriba el moment de triar els aspectes o els ítems que volem valorar.

Per poder crear una bona rúbrica necessitem dos elements principals:

  1. una columna vertical que contempli els criteris d’avaluació del projecte o tasca esmentat, és a dir, els aspectes que volem valorar en l’activitat
  2. una columna horitzontal amb els graus de qualitat d’aquests criteris, què seria d’una nota més baixa a una de més elevada, com pot ser d’insuficient a excel·lent

Un cop tenim aquests dos elements creats, només faltarà afegir el significat de cada ítem, és a dir, perquè escollim aquesta nota i no una inferior o superior

 

Beneficis principals de l’avaluació amb rúbriques

  • Millorem la percepció que els alumnes tenen del seu aprenentatge
  • S’aconsegueixen beneficis en l’àmbit de l’avaluació, tant per als docents com per al mateix alumnat.
  • Mostren expectatives de desenvolupament de les diferents activitats en relació amb els diferents graus de consecució
  • Permeten a l’estudiant monitoritzar la pròpia activitat, autoavaluant-se, i així afavorir l’adquisició de responsabilitat davant dels aprenentatges
  • Poden fer-se servir per donar feedback als estudiants, en el marc d’una avaluació formativa i continuada.

 

 

Autoavaluació i coavaluació amb rúbriques
Una bona manera perquè l’alumnat desenvolupi les capacitats d’autocrítica i d’avaluació és mitjançant la creació d’autoavaluacions i coavaluacions.

 

D’aquesta manera, l’alumnat arribarà a ser capaç de valorar-se a si mateix, analitzant-ne el treball i reflexionar sobre quins aspectes es poden millorar i quins han anat realment bé.

 

Alhora, també és important que l’alumnat aprengui a valorar els seus companys des d’un punt de vista objectiu, usant les mateixes tècniques que farien servir si s’avaluessin a ells mateixos i fent ús de la crítica constructiva.

 

Des d’Additio, podeu trobar aquestes dues opcions fent clic sobre l’opció de crear una columna nova dins del vostre quadern de notes amb el botó dret del ratolí. Descobriu més sobre com crear aquests dos tipus d’activitats aquí.

Fed UE
Didactic Labs, en el marc del Programa d'Iniciació a l'exportació de l'ICEX, ha comptat amb el suport de l'ICEX i el cofinançament del fons Europeu FEDER, per contribuir al desenvolupament internacional de l'empresa i del seu entorn.
Logos footer
Go up