Parlem amb Jordi Jubany, autor de “¿Hiperconectados? Educarnos en un mundo digital”
25 de maig de 2017

Com recomanaries a les famílies gestionar la privacitat d’ús d’Internet als seus fills? On podem trobar el límit d’hores de consum de pantalla?

M’agradaria no estigmatitzar els joves. Si ens fixem en el temps que els adults utilitzem les tecnologies són molt alts, més encara en l’àmbit laboral. Estem digitalitzant moltes activitats habituals, com comunicar-nos, llegir, escriure, jugar … perquè ens aporten algun valor. Moltes d’aquestes activitats que formen part de la vida quotidiana avui passen pel mòbil. A més hi ha un gran component relacional i emocional en els usos dels nous mitjans socials. El que hem d’evitar és que els supòsits nadius esdevinguin orfes digitals perquè no tenen qui els acompanyi per construir criteri i no sàpiguen a qui demanar ajuda quan sorgeixin situacions en les que no saben com han d’actuar.

 

Dins de les famílies coexisteixen diferents nivells de digitalització, sent majoritàriament els pares els que tenen més dificultats. Que podem recomanar a les famílies amb aquestes situacions?

El baròmetre del CIS del 2016 ja indica l’alta preocupació per part de les famílies respecte a l’educació i les noves tecnologies. Els adults no vam ser educats en aquest entorn tecnològic, per això no tenim referents i sovint estem desorientats en què cal fer.

“Hem de conèixer com funcionen i aprendre com és millor utilitzar-les en el nostre context. No podem aprendre-ho tot però tots tenim capacitat per aprendre i no sumar la bretxa digital a les ja existents. Hem de construir criteris crítics, generar hàbits saludables i usos responsables tant per a petits com per a adults.”

 

L’ús de tecnologia a les escoles creus que és el correcte?

En els centres educatius docents desenvolupen les competències digitals de l’alumnat per educar les potencialitats que les noves tecnologies poden aportar a l’aprenentatge social i personalitzat. Mai com fins al moment actual havia estat tan fàcil adaptar els aprenentatges a cada un i aprendre en grup amb persones de tot el món. També s’estan formant en les competències digitals dels docents.

 

Com pot ajudar l’escola i els professors a una millora de la comunicació digital?

Les TIC ens faciliten l’accés a continguts, però també la construcció de coneixement i la divulgació, gràcies a la creativitat, la participació i la comunicació. Així mateix, s’ha de treballar la creació de la identitat digital amb la gestió de la privacitat, la seguretat i el ser crític per poder afrontar situacions a què estem exposades com el ciberbullying, el sexting o el fenomen de la balena blava.

 

Recentment has publicat el llibre “Hiperconnectats? Educar-nos en un món digital”. A qui va dirigit el llibre i que podem trobar en les seves pàgines?

Justament “Hiperconnectats? Educar-nos en un món digital” va dirigit a tots nosaltres perquè tots hem d’aprendre a conviure en un entorn digital i la millor manera és fer-ho intergeneracionalment. En el moment actual penso que necessitem una reflexió sobre el que fem i com ho fem amb les noves tecnologies perquè hem anat molt ràpid a incorporar-les sense aturar-nos a valorar tots els efectes.

“A través de diferents personatges aprendrem com podem aprofitar les noves tecnologies i com les podem gestionar en l’àmbit familiar. Inclou idees, recomanacions i recursos per a navegar sense naufragar.”

 

Fed UE
Didactic Labs, en el marc del Programa d'Iniciació a l'exportació de l'ICEX, ha comptat amb el suport de l'ICEX i el cofinançament del fons Europeu FEDER, per contribuir al desenvolupament internacional de l'empresa i del seu entorn.
Logos footer
Go up