Entrevista a formador – Jesús Espinosa
7 de juny de 2016

Ingeniero Mecánico de formación, Jesús Espinosa ejerce como profesor de secundaria de la especialidad de Tecnología desde 1999. Los últimos 8 cursos ha trabajado como asesor de formación en el CEP de Córdoba, perteneciendo desde hace dos al equipo directivo. Participa también como profesor del Máster en Educación Secundaria que se imparte en la Universidad de Córdoba.

 

SOBRE FORMACIÓ A CENTRES

La formació a centres és una tendència en augment. Ens podries explicar en què consisteix?

A grans trets, la Formació en Centres és una modalitat d’autoformació on un col·lectiu significatiu (més del 50% del claustre) d’un centre realitza una formació que pot tenir una o diverses línies d’interès per al professorat i que es farà formant-se uns a altres, tenint la possibilitat si així es requereix, de sol·licitar al CEP ajut extern en forma d’experts.

 

Hi ha alguna cosa de la teva experiència personal o professional que sigui significatiu per a la teva experiència com a formador?

Si t’agrada l’ensenyament, fer classes a alumnes resulta en nombroses ocasions gratificant; quan formes companys i companyes professors encara pot ser més enriquidor, és diferent.

 

Segueixes alguna metodologia especialment?

Els temps avancen i en pocs anys la societat canvia, per tant, de la mateixa manera els mètodes han de canviar. La metodologia ha de ser adaptada, participativa, on lalumnat forma part del seu aprenentatge. S’han acabat les classes magistrals 😉 ara veig molt interessant la Flipped Classroom.

 

Tens alguna anècdota?

Després de setze anys treballant a l’ensenyament, són moltes les anècdotes; si bé n’hi ha una que em va cridar l’atenció al seu moment i ara, després de més de deu anys, encara em resulta cridanera; va ser quan es van implantar els primers centres TiC a Andalusia cap al 2004, vaig tenir la sort d’estar a l’Equip TiC d’un dels quatre centres pioners a la meva ciutat, l’IES Averroes, on es van instal·lar més de 600 ordinadors i es van dotar d’aquests recursos a totes les aules. Cal imaginar-se tants equips, tants cables, ratolins, teclats…en mans de nois i noies adolescents. Doncs bé, passats mesos de la seva instal·lació gairebé no hi havia incidències quant a deteriorament del material. L’ús responsable i, sobretot, la conscienciació de més de mil alumnes que omplen el centre va ser la clau i continua sent encara un centre referent.

 

SOBRE TECNOLOGIA I EDUCACIÓ

Quines tendències es perceben en el futur de la formació?

La formació s’ha anat passant totalment presencial cap a un innegable futur cada vegada més a distància, potser amb alguna sessió presencial, però bàsicament el professorat prefereix així gestionar millor el seu temps.

 

Quines són les eines més demanades per a la seva formació per part del professorat?

Sempre comptem amb l’actualització científica i pedagògica, però cada cop més se sol·licita formació innovadora, de curta durada, que sigui d’aplicació directa a l’aula.

 

Quines eines tecnològiques o gadgets recomanes al teu dia a dia com a formador?

Sense cap dubte, tot el referit a aplicacions en línia, el treball al núvol que permeti el treball en múltiples dispositius sense que res estigui localitzat en un disc dur local: Dropbox, Box, Onedrive, Evernote i Additio són algunes de les meves preferides.

 

Com imagines l’aula els propers cinc anys després dels avenços tecnològics que es poden produir?

“Cinc anys és un món: al meu entendre, tenim un “coll d’ampolla” als centres amb els problemes de connectivitat. És innegable que cada dia més els docents usen recursos en línia i per això cal tenir una amplada de banda per connectar-se a internet que doni garanties de poder treballar a l’aula.”

Una bona connexió i aplicacions al núvol crec que serà el dominant en avenços tecnològics per a l’aula en un futur molt proper.

 

SOBRE ADDITIO

Ens vas comentar que s‟observa un increment en l‟interès per part del professorat pels quaderns digitals. Com ho valores?

El professorat quan demana formació en quaderns digitals no ho fa per una qüestió d’esnobisme, són molt més pràctics; amb l’ús dels quaderns digitals es pretén estalviar feina i disposar de nombrosa informació per processar-la i desar-la fàcilment. El paper cada cop es tendeix a fer servir menys. Als centres que conec, molts professors i professores s’han anat comprant tauletes digitals només per fer servir un quadern digital.

 

Consideres Additio com una eina clau per a professor 2.0? Per què?

Abans de deixar la docència directa a l’aula fa vuit cursos, ja feia temps que feia servir un rudimentari full de càlcul que em permetia agilitzar el meu treball diari i ara que el proper curs torno a les aules, veig que hi ha eines digitals que, sense ser indispensables , són una gran ajuda per al treball diari; com més les estudio més possibilitats els veig.

“He comprat diverses apps i m’he decidit per Additio, en principi per quatre raons fonamentals: l’aplicació web que em fa compatibilitzar l’iPAD amb un ordinador, la simplicitat en el disseny, el fet de ser multiplataforma i l’atenció ràpida i personalitzada”

Fed UE
Didactic Labs, en el marc del Programa d'Iniciació a l'exportació de l'ICEX, ha comptat amb el suport de l'ICEX i el cofinançament del fons Europeu FEDER, per contribuir al desenvolupament internacional de l'empresa i del seu entorn.
Logos footer
Go up