Hablamos con Esteban Llorens
28 de juny de 2016

Esteban Llorens treballa actualment a l’IES Mare Nostrum de Màlaga com a professor de Filosofia. És cap del Departament de Formació, Avaluació i Innovació Educativa. També va ser assessor durant 8 anys al Centre del Professorat de Màlaga. Esteban té tres interessos personals: fer classe, participar com a ponent en cursos de formació i escriure sobre organització educativa.

 

Quina és la importància d’un examen a les classes?

Depèn de l’examen i del pes. Per exemple, si feu un examen només memorístic i teniu més del 90% del pes en l’avaluació de l’alumnat, el valor educatiu de l’examen s’aproxima a zero. Tot i això, si fas un examen amb un valor menor del 70%, no és memorístic, és visualitzable per l’alumnat sempre (és a dir, ho puges al núvol) i té la intenció d’assegurar respostes individuals que no es pot assegurar només amb treballs per projectes, en aquests casos, crec que un examen és valuós i irrenunciable en un gran nombre de casos.

 

Què en penses sobre l’aprenentatge basat en projectes en comptes d’utilitzar llibres?

És el millor mètode pedagògic que conec. Tot i això, no pot ser l’únic per a tots els grups aules, perquè no hi ha manera (per moltes rúbriques que facis, per molt complexes i completes que siguin) de determinar l’avaluació exacta d’un sol alumne/a. No hi ha manera, i ho he intentat, de concretar si un alumne/a tindrà un 7 o 7,5 només mitjançant observacions de classe i avaluació del producte final. En un grup aula amb 30 estudiants i 3 hores de classe a la setmana no es pot, si som sincers, concretar tant. És per això que la meva opció és completar l’ABP amb proves escrites.

“I els llibres? No els utilitzo, però si fossin digitals, molt econòmics i amb orientació ABP no tindria cap problema a fer-ne un ús parcial.”

 

Quin ha estat el moment més grat que has passat a dins de l’aula?

Han estat molts, escollint-ne algun a prop, quan, al final del curs veig la quantitat de competències que ha adquirit un alumne/a i és capaç d’usar a la seva vida diària. Ja sigui per entendre una notícia que va veure a tv o per utilitzar un recurs de gestió del coneixement per organitzar un viatge.

 

Què en penses dels joves d’ara en qüestió escolar?

Crec que tenen un avantatge essencial respecte a qualsevol generació anterior: es diu Internet i fa que tinguin a l’abast de la mà, superar qualsevol cosa que s’expliqui a una aula. Una altra cosa és que trobin la motivació per fer-ho.

 

Com creus que impacta la inclusió de les noves tecnologies a lescola?

Completament. Ho està canviant tot i ho canviarà encara més en un futur molt proper. Tot i això, xoca amb una organització antiquada des de l’aula fins als despatxos de les Conselleries d’Educació. L’error més gran, des del meu punt de vista, és pensar que amb recursos TIC i formació tradicional s’anirà imposant l’ús educatiu de les TIC. Això només passarà per a un tant per cent dels docents que tenen la motivació, el temps i lexperiència prèvia per a això. La resta, i és la majoria, només incorporarà les TIC a la seva aula si hi té un suport directe. Molts docents tenen idees genials per desenvolupar APB + TIC per portar a la seva aula, però només ho faran si tenen ajuda directa dins de l’aula. És la mateixa causa (i té la mateixa solució) per la qual introduïm un auxiliar d’idiomes a l’aula algunes hores a la setmana, acompanyant el docent oficial.

 

Quines eines o gadgets recomanades en el teu dia a dia com a professor?

“La primera és la tauleta amb teclat. Amb això ets independent del típic ordinador que hi ha a sobre de la taula del professor/a que avui funciona però demà ningú sap. Ets independent per instal·lar aplicacions que la Conselleria d’Educació necessitarà dècades per entendre, etc.”

 

Quin creus que hauria de ser el rol dels pares en l’ús de les noves tecnologies per als alumnes?

Acompanyar sempre. En primer lloc, a la compra de recursos. He vist alumnat amb un mòbil d?última generació, que no tenen ordinador o tablet a casa. Això és absurd des del punt de vista educatiu. Els docents podríem fer més per ajudar els pares en aquesta selecció.

Per quin motiu uses Additio?

“Als cursos sempre poso una diapositiva que mostra un càlcul on un docent pot prendre més de 6000 anotacions sobre el seu alumnat a l’any. Si en qualsevol altra professió, ens diguessin que ho hem de fer ‘a mà’ ens semblaria absurd.”

 

Quina funcionalitat d’Additio destacaries que t’ajuden més en el desenvolupament com a professor dins o fora de l’aula?

Tinc diverses:

  • Vincular recursos àudio visuals a un alumne concret, perquè és impossible de fer amb un quadern tradicional del professorat. Porta lavaluació a un nivell més interactiu i autèntic.
  • Gestionar molta informació en pocs clics, per poder enviar un informe a un altre company o al mateix alumne.
  • El fet que laplicació funcioni amb un navegador en un ordinador. Molts professors no se senten còmodes amb la tauleta o senzillament no en disposen. És una bona manera de no deixar de banda tot aquest professorat.
Fed UE
Didactic Labs, en el marc del Programa d'Iniciació a l'exportació de l'ICEX, ha comptat amb el suport de l'ICEX i el cofinançament del fons Europeu FEDER, per contribuir al desenvolupament internacional de l'empresa i del seu entorn.
Logos footer
Go up