Competència digital dels estudiants: consells per desenvolupar-la
8 d'agost de 2023

Amb l’entrada en vigor de la llei educativa LOMLOE a Espanya, han pres rellevància les competències clau. Les competències clau són coneixements i habilitats que cal adquirir durant tota l’etapa educativa, perquè els estudiants es puguin enfrontar amb èxit a la vida quotidiana, social i laboral. Es tracta de competències transversals, sense jerarquia entre elles, i que es treballen de manera global a moltes àrees i assignatures. Al post d’avui veurem com desenvolupar la competència digital dels estudiants, una de les que preocupa més per la seva importància a la societat actual.

Continua llegint per veure quins consells et donem!

Imatge d’Alex Green a Pexels

En què consisteix la competència digital?

En el marc de la llei educativa LOMLOE, la competència digital és una de les 8 competències clau que integren el currículum. Però en què consisteix exactament?

La competència digital busca desenvolupar la capacitat de l’alumnat de fer un ús segur, responsable i crític de les tecnologies digitals, tant per a l’àmbit educatiu, com per al treball, o per a la participació a la societat en general.

Entre els continguts que entren dins aquesta competència digital trobem els següents:

  • Creació de continguts digitals.
  • Seguretat digital.
  • Privadesa.
  • Propietat intel·lectual.
  • Educació en informació i dades.
  • Comunicació.
  • Etc.

En general, amb el desenvolupament de la competència digital dels estudiants, es busca que l’alumnat faci cerques per internet amb actitud crítica, seleccionant aquells continguts que siguin de més validesa i fiabilitat. També es busca dotar l’alumnat d’eines per crear els seus continguts, així com treballar col·laborativament amb els companys. Finalment, té una importància especial el coneixement dels riscos de les tecnologies i internet, prenent consciència de l’ús correcte que se’ls ha de fer.

Per tant, és molt important que treballem continguts a classe que impliquin el desenvolupament de la competència digital de l’alumnat, ja que els prepararà no només per a l’ús correcte de les tecnologies per a classe, sinó també per a la vida diària.

Imatge de Ron Lach a Pexels

Consell 1: avalua l’ús de fonts verídiques i fiables als projectes

Com hem comentat anteriorment, la competència digital no es treballa únicament en una assignatura o en una àrea específica del currículum, sinó que es treballa i s’ha de treballar de manera transversal a totes les àrees i assignatures. Pot ser que a simple vista sembli complicat, però tenim una bona notícia: la competència digital aborda tants aspectes que no hi haurà assignatura que se li resisteixi.

Una de les formes en què pots ajudar a desenvolupar la competència digital dels estudiants, en qualsevol assignatura, és incorporant l’ús de fonts verídiques i fiables entre els ítems d’avaluació dels projectes que facis a classe.

Per tant, pots incorporar la competència digital a classe incentivant a realitzar investigacions en línia. Quan el teu alumnat faci aquest procés, haurà de determinar la fiabilitat de les fonts que faci servir per al projecte. Això els ajudarà a estar més preparats per detectar inexactituds i determinar amb pensament crític quines fonts d’informació són realment útils per al projecte.

A més, podràs avaluar-ho fàcilment si inclous aquest ítem a les teves pròpies rúbriques a Additio App, com en aquest exemple que pots veure a continuació:

Imatge de creació pròpia

Consell 2: la tecnologia i internet poden ser els teus aliats a l’aula

Una altra forma que tens de desenvolupar la competència digital dels estudiants és incorporant l’ús d’ordinadors/tauletes i internet a l’aula, per fer diferents activitats en línia relacionades amb la teva assignatura.

Per això, serà important determinar els límits d’ús d’aquestes tecnologies, fent saber als estudiants què poden fer i què no poden fer amb aquest accés que se’ls ha donat a un ordinador/tablet i a internet.

Un cop tinguin clar allò que poden i allò que no poden fer, pots crear activitats que impliquin la participació de l’alumnat en línia. Per exemple, podeu crear qüestionaris interactius perquè responguin amb els seus ordinadors. També pots fomentar l’ús d’eines col·laboratives en línia per realitzar treballs en equip, com ara Google Drive. Amb l’ús d’aquest tipus d’eines, aprendran a fer-ne un ús correcte, i la importància de la col·laboració al món digital actual.

També pots incentivar l’ús dels ordinadors i/o tablets perquè l’alumnat pugui buscar més informació sobre allò que es dóna a classe, aplicant així una actitud crítica més gran per discernir entre aquells continguts verídics i aquells que no ho són. A més, com a docent els podràs ajudar a triar aquests continguts, i els podràs donar consells per millorar la seva selecció.

Imatge de RF._.studio a Pexels

Consell 3: consciencia sobre els perills de les xarxes socials des de les pròpies xarxes socials

Les xarxes socials solen generar controvèrsia a nivell educatiu, ja que sembla que tenen més desavantatges que beneficis. Al marge d’aquest debat, saps que una bona manera de treballar la competència digital dels estudiants és consicenciar sobre els perills de les xarxes socials fent-ne ús? Sembla estrany, però t’expliquem per què.

Els joves s’inicien cada cop més aviat en l’ús (o mal ús) de les xarxes socials. Tot i que algunes indiquen una edat mínima per fer-ne ús, la realitat és que és molt senzill passar per alt aquesta normativa, i cada vegada veiem més nens i nenes que fan ús de xarxes socials com Instagram, TikTok i Twitter .

Encara que pugui semblar contraproduent, fer ús de xarxes socials per a projectes de classe pot ser una molt bona oportunitat per conscienciar sobre els seus perills i aconsellar sobre el seu ús correcte. Per exemple, pots incentivar que el teu alumnat presenti els seus projectes fent ús d’un perfil d’Instagram (com en aquesta rúbrica que trobaràs a Additiopedia). Aquest tipus de projectes us ajudaran a fer que el vostre alumnat tingui més interès per l’activitat, i alhora podràs aconsellar sobre un ús ètic i responsable de les xarxes socials.

T’animes a provar-ho?

Imatge de Julia M Cameron a Pexels

Consell 4: incentiva l’ús d’eines digitals per crear continguts

Un últim consell que et donem perquè sigui quina sigui l’assignatura que imparteixes, puguis ajudar a desenvolupar la competència digital dels estudiants, és animar-los a crear els seus propis continguts de classe de forma digital.

Això vol dir primer de tot ensenyar-los a seleccionar aquelles eines que més útils els puguin ser segons el que vulguin fer. Hi ha moltes eines que segur que els encantaran: Genially, Canva, Drive…

Un cop tinguin clar això, anima’ls a presentar els seus projectes i activitats de classe amb presentacions, vídeos, imatges o altres tipus de continguts. D’aquesta manera, aprendran a sintetitzar la informació i els coneixements apresos a classe, i a crear els seus propis continguts que reflecteixin la bona comprensió del que s’ha estudiat a classe.

Assegura’t que acompanyes el teu alumnat en l’ús correcte i segur de les eines que triïn, explicant-los què és la privadesa de les dades i la propietat intel·lectual.

Imatge d’August de Richelieu a Pexels

De quines altres formes treballes la competència digital a la teva assignatura?

Ets professor de matemàtiques, biologia, literatura, anglès…? Sigui quina sigui la teva assignatura, segur que trobes maneres de treballar i desenvolupar la competència digital dels teus estudiants. Explica’ns com ho fas a les nostres xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram i Youtube.

Aviat tornarem amb més consells per desenvolupar més competències clau del teu alumnat.

Mantingueu-vos al corrent!

Entrades relacionades
Diferències entre metodologies educatives tradicionals i metodologies educatives innovadores
Guia per implementar la gamificació a l’aula
Com utilitzar la tecnologia i xarxes socials per a augmentar la motivació a classe
Fed UE
Didactic Labs, en el marc del Programa d'Iniciació a l'exportació de l'ICEX, ha comptat amb el suport de l'ICEX i el cofinançament del fons Europeu FEDER, per contribuir al desenvolupament internacional de l'empresa i del seu entorn.
Logos footer
Go up