LOMLOE: Desgranem la nova llei educativa
19 de maig de 2022

Tots els canvis ens aporten noves oportunitats, i és important que, sobretot l’educació, estiguin en línia amb els canvis de la societat perquè el nostre alumnat estigui el més preparat possible per al seu futur.

El canvi de normativa de la LOMLOE és una oportunitat d’augmentar l’èxit escolar mitjançant un enfocament més competencial, que sigui transversal i que permeti treure el millor de cada estudiant.

 

Aspectes clau d’aquesta nova llei

Com dèiem, es tracta d’un currículum més competencial, en què es busca que l’alumnat estigui millor preparat per al futur i on es treballen els diferents coneixements (anomenats sabers) posant el focus especialment en competències específiques (de matèria) i clau (les antigues transversals).

 

 

A continuació us citem alguns punts clau de la nova llei educativa:

  • El concepte de “situació d’aprenentatge”

Segons la LOMLOE, les situacions d’aprenentatge són «situacions i activitats que impliquen el desplegament per part de l’alumnat d’actuacions associades a competències clau i competències específiques, i que contribueixen a l’adquisició i el desenvolupament de les mateixes».

En aquest cas, es tracta de fer que l’alumnat vegi situacions reals en què pugui posar en pràctica tot allò après a classe, aplicant diversos conceptes alhora i eliminant fins i tot la barrera de l’assignatura.

En el moment en què l’alumnat és capaç de solucionar una situació real mitjançant els conceptes aplicats a classe, aquest s’adona del valor dels conceptes i de la seva importància, incrementant-ne els resultats positius.

 

  • La definició del perfil de sortida de l’alumnat

Aquest element curricular identifica les competències que lalumnat ha dhaver adquirit i desenvolupat durant el seu pas per cada etapa educativa. Ens ajuda a descriure quines destreses i habilitats hem de potenciar a les nostres classes i ens han de servir com a indicadors a observar i com a guia per poder facilitar que cada alumne els desenvolupi.

 

 

  • Un nou nivell d’avaluació: les competencies específiques en cada una de las matèries

Un dels punts més destacats de la nova llei són les competències específiques, que les defineixen com els “exercicis que l’alumnat ha de poder desplegar en activitats o en situacions l’abordatge de les quals requereix dels sabers bàsics de cada àrea. Les competències específiques constitueixen un element de connexió entre, d’una banda, les competències clau i, de l’altra, els sabers bàsics de les àrees i els criteris d’avaluació”. Cada etapa (infantil, primària i secundària) té la llista de competències per a cada àrea, que es mantenen al llarg de tota l’etapa.

Dins de les 7 competències clau que ja teníem fins ara, (afegint ara una vuitena competència que seria la plurilingüe), ara treballem amb un nivell més que serien les anomenades competències específiques.

Aquest canvi és ideal per concretar com podem dotar d’un enfoc més competencial cada matèria.

 

  • Els criteris vinculats a l’avaluació competencial més enllà dels sabers

Un altre dels canvis significatius d’aquesta nova llei educativa és la vinculació dels criteris d’aprenentatge amb les competències específiques i, alhora, amb les competències claus o transversals ja existents.

Per tant, per realitzar una autèntica avaluació competencial, serà clau avaluar activitats o situacions daprenentatge que ens permetin treballar (i avaluar) els criteris davaluació. Aquests, en estar vinculats a les competències específiques, ens permetran veure el nivell d’adquisició de cadascuna de les competències específiques i, per tant, entendre com podem ajudar cada alumne a millorar i assolir els objectius d’etapa.

En definitiva, amb aquest canvi la nova LOMLOE ens segueix dirigint canvis tan rellevants com:

  • Passar de procurar que l’alumnat aprengui conceptes, a que els sàpiga aplicar en casos reals.
  • Passar de tenir els continguts com a element central de la programació a tenir les competències.
  • Passar de demanar a l’alumnat que apliqui els conceptes que sap, a demanar-li que reflexioni, analitzi, faci analogies, ordeni els conceptes, exposi criteris per fer una crítica, relacioni en un sistema, decideixi, actuï, inventi….

 

  • La importància dels ODS: Objetius de Desenvolupament Sostenible

Els canvis socials, econòmics, polítics i mediambientals són els grans reptes a què s’ha enfrontat el món durant el segle XX i part del XXI. En aquest aspecte, l’ONU juntament amb més de 190 països han apostat pel compromís d’un desenvolupament que busqui respondre a les necessitats globals actuals, concretant 17 objectius que s’haurien de complir el 2030, aconseguint així un objectiu social comú: un desenvolupament global i humà sostenible. Des del nostre punt de vista és molt interessant que aquests objectius s’incloguin al currículum i per tant passin a ser molt rellevants per a les nostres classes.

Començant des d’una edat primerenca, treballar aquests 17 objectius a classe serà de gran ajuda per conscienciar la societat i més concretament l’alumnat. Els ODS són objectius ambiciosos, que considerem també necessaris per aconseguir un món millor on desapareguin les desigualtats i es respecti el planeta en què vivim.

Una vegada hem entrat una mica en detall en els aspectes més rellevants de la nova LOMLOE, veiem que és una llei que segueix apostant pel treball i l’avaluació competencial. Tant és així, que dóna un enfocament molt més competencial als criteris alhora que els vincula amb competències específiques de matèria. També es desvinculen de manera clara (amb la desaparició dels estàndards) dels sabers que al nostre entendre perden pes davant dels criteris i les competències i passen a ser un instrument per treballar-los.

Entrades relacionades
Abril de novetats!
Additio Academy, el portal de cursos de formació permanent pel professorat
¡Extra, extra! Iniciamos una nueva serie de webinars con Genially y Wiris
Fed UE
Didactic Labs, en el marc del Programa d'Iniciació a l'exportació de l'ICEX, ha comptat amb el suport de l'ICEX i el cofinançament del fons Europeu FEDER, per contribuir al desenvolupament internacional de l'empresa i del seu entorn.
Logos footer
Go up