Colegi Santa Maria de los Ángeles

Situat a Màlaga, amb XXX alumnes i XXX professors. Realitzen batxillerats i cicles formatius de grau mitjà i superior.
Colegi Santa Maria de los Ángeles
"Additio App ens permet una avaluació molt més còmoda, ràpida i eficient, obtenint molt fàcilment les qualificacions ponderades i finals de cada estudiant."

Sagrario
Membre de l’equip directiu

Ús d'Additio App
Ús d'Additio App
Des de 2019
Ús mitjà diari
Ús mitjà diari
89% dels docents
Avaluacions realitzades
Avaluacions realitzades
Més de 600.000
Rúbriques creades
Rúbriques creades
Més de 1.000

Necessitat o repte

A l’estiu del 2016 tres professores del centre treballem activament les rúbriques d’avaluació amb l’objectiu de crear les més necessàries per a les nostres assignatures respectives i amb intenció també de compartir-les amb la resta de l’equip docent del nostre centre.

Durant aquest treball en equip creem 7 rúbriques d’avaluació: treball cooperatiu, exposició grupal, exposició individual, reflexió, treball escrit, actitud i l’última per avaluar debats. El disseny d’aquestes rúbriques el vam fer amb una eina de rúbriques per a Google Apps for Education (GAFE) ja que fins a finals de l’estiu no ens vam decantar per l’ús conjunt d’Additio App com a llibre digital docent i perquè també teníem previst fer servir aquesta eina per realitzar Coavaluació i Autoavaluació.

 

Per què vau triar Additio App?

Al setembre de 2016 i després de presentar a docents del centre l’eina Additio App, vam decidir traslladar les nostres set rúbriques al llibre diari digital per poder-les posteriorment compartir amb la resta de l’equip docent. Les tres professores ens repartim el treball de còpia i pega de les rúbriques de l’antiga eina a Additio App i les compartim entre nosaltres a través de l’aplicació.

Quan al meu llibre digital tenia ja totes les rúbriques, vaig crear un grup classe amb el meu propi nom. Aquest grup anomenat Bego em serveix per veure en el meu horari no només les classes que tinc amb els meus respectius grups d’alumnes, sinó per veure en el meu horari altres hores de treball com a guàrdies, hores de tutories, departament,….. En aquest grup tinc una sèrie d’alumnes “ficticis” que precisament es corresponen amb els docents del meu centre que van decidir unir-se a Additio App i als qui vaig impartir formació al començament del curs sobre l’aplicació.

 

Com utilitzeu les rúbriques de Addició?

En aquest grup “Bego” tinc únicament una pestanya a la qual he anomenat RÚBRIQUES i en la qual he posat tantes columnes com rúbriques tinc configurades a la meva aplicació. És a dir, tinc una pestanya només amb columnes configurades totes com a rúbriques, cadascuna corresponent a les rúbriques que hem dissenyat per compartir al nostre centre. Amb quin sentit vaig fer això? Doncs perquè això em permet “compartir estructura del grup” amb l’equip docent de forma molt senzilla i així en un únic pas, totes/us poden tenir totes les rúbriques dissenyades i seleccionar posteriorment quin vol fer servir i quin no.

Aquest procés estalvia molta feina a les meves companyes/es docents perquè les rúbriques se les troben ja dissenyades i únicament deuen, si volen adaptar-les a les seves pròpies necessitats i/o peculiaritats. Les nostres rúbriques estan configurades amb diferent nombre de files i de columnes, usem la mitjana com a tipus de resultat i diferents ponderacions a les files.

 

En què us ajuda Additio App?

Additio App ens permet gràcies a les rúbriques una avaluació molt més còmoda, ràpida i eficient ja que amb la tauleta, mòbil i fins i tot ordinador, podem anar marcant cel·les a les rúbriques i així obtenir molt fàcilment les qualificacions ponderades i finals de cada estudiant.

Abans l’avaluació amb rúbriques era una tasca àrdua i excessivament complexa, ara, amb Additio App, l’heteroavaluació docent amb l’ús de rúbriques és ràpid i senzill. Una meravella. Gràcies Additio App!

Sol·licita més informació pel teu centre

Demana informació als nostres especialistes en pedagogia i tecnologia sobre el pla per a centres educatius.

 

O truca’ns al +34 972183214

 

Sol·licita més informació pel teu centre
Reserva una demostració gratuïta
T'ensenyarem tota la plataforma i funcionalitats de Additio App per a centres educatius. També resoldrem tots els teus dubtes i veurem com encaixa Additio App al teu projecte.
Casos relacionats
Colegi Santo Ángel
CRA Valle del Quípar
CEIP Palmerar
Fed UE
Didactic Labs, en el marc del Programa d'Iniciació a l'exportació de l'ICEX, ha comptat amb el suport de l'ICEX i el cofinançament del fons Europeu FEDER, per contribuir al desenvolupament internacional de l'empresa i del seu entorn.
Logos footer
Go up